แท็ก - สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

[เลื่อน] SDGs Workshop: Empower Youth (Bangkok area)

คนตัวเล็กอย่างเราจะสามารถกอบกู้โลกนี้ได้หรือไม่? เราจะร่วมมือกับสหประชาชาติในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ได้อย่างไร? เยาวชนจะทำอะไรได้มากกว่าการไม่รับถุงพลาสติกไหม? มาร่วมหาคำตอบที่ค่ายนี้

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

[เลื่อนไปช่วงเดือนสิงหาคม] SDGs Work shop: Empower Youth (Southern area)

เพียง 1 วันเท่านั้น! ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ของสหประชาชาติ(UN) และประยุกต์ใช้ในขีวิตได้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโลกให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ที่ค่ายนี้

ค่ายติว ปิดรับสมัครแล้ว

YSDA x PBICsc Edu ค่ายติวสรุป GAT และ PAT7.4

ค่ายติวสรุป GAT และ PAT7.4 ที่จะทำให้น้องๆ เตรียมสอบได้ง่ายขึ้นด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้น กระชับ เข้าใจง่าย โดยรุ่นพี่นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

SDGs Youth Seminar

โครงการสำหรับเยาวชนที่มีความสนใจเคลื่อนไหวเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ภายในงานประกอบไปด้วยงานเสวนาระดับเยาวชน และกิจกรรมเพื่อเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น ฯลฯ

ค่ายอนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

SDGs Youth Camp 3: Let’s clean the beach

ค่ายสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศท้องทะเลผ่านการเก็บขยะริมหาด นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการจัดการขยะที่ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งของไทยตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ