แท็ก - สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

ค่ายติว

YSDA x PBICsc Edu ค่ายติวสรุป GAT และ PAT7.4

ค่ายติวสรุป GAT และ PAT7.4 ที่จะทำให้น้องๆ เตรียมสอบได้ง่ายขึ้นด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้น กระชับ เข้าใจง่าย โดยรุ่นพี่นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

SDGs Youth Camp 3: Let’s clean the beach

ค่ายสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศท้องทะเลผ่านการเก็บขยะริมหาด นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการจัดการขยะที่ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งของไทยตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ