แท็ก - สานฝัน ปั้นสื่อ

ค่ายนิเทศ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

“ค่ายสานฝันปั้นสื่อ ครั้งที่ 5” คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่

เมื่อถึง “เวลา” เราจึงกลับมาอีกครั้ง กับโอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมปลาย ที่สนใจด้านนิเทศศาสตร์ และด้านการสื่อสารมวลชน "ค่ายสานฝันปั้นสื่อ ครั้งที่ 5 🕊"

ค่ายนิเทศ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสานฝัน ปั้นสื่อ ครั้งที่ 3

ค่ายสำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจจะศึกษาต่อในด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้เข้ามาหาแนวทางและประสบการณ์การเรียนรู้ของคนทำสื่อ รวมทั้งกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจถึงการเป็น “สื่อมวลชน” มากขึ้น

ค่ายนิเทศ ค่ายแนะแนว

[หมดเขตแล้ว] ค่ายสานฝัน ปั้นสื่อ ครั้งที่ 2 : The Mass Runner

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนน้องๆ มอปลาย ที่ยังไม่แน่ใจในเส้นทางที่ตัวเองเลือก มาค้นหาคำตอบว่า เส้นทางที่เลือกนั้นจะพาไปสู่ปลายทางของวงกตหรือไม่ ?

ค่ายนิเทศ ค่ายแนะแนว

[หมดเขตแล้ว] ค่ายสานฝัน ปั้นสื่อ ครั้งที่ 1 : Discover your identity

ค่ายสำหรับน้องๆ ม.4 และ ม.5 ที่สนใจจะศึกษาต่อในด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์เข้ามาหาแนวทางและประสบการณ์การเรียนรู้ ในการทำสื่อ รวมทั้งกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจถึงการเป็น “สื่อมวลชน” มากขึ้นที่นี่ “แมสคอม มช.”