แท็ก - สายวิทย์-คณิต

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

“Healthcamp 15” ตอน พลีชีพมหาวายร้ายทลายโรค

การกลับมาอีกครั้งของ HealthCamp 15 มาร่วมทำภารกิจไปกับเหล่าวายร้ายที่จะพาน้องๆมาหาคำตอบว่า คณะสาธารณสุข มหิดล เรียนเกี่ยวกับอะไร มีกี่สาขา จบไปทำงานอะไร จบแล้วเป็นหมออนามัยจริงหรือไม่ ?

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Youth Industrial Chem Camp 3rd ค่ายเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ม.แม่โจ้

ค่ายนักเคมีอุตสาหกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 มาเปิดประสบการณ์ด้วยกัน ในการจำลองกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมมาไว้ในห้องแลป วันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นี้

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 ม.สงขลานครินทร์

เป็นค่ายที่เปิดให้กับน้องๆ ม.ปลายสายวิทย์ได้เข้ามาเรียนรู้ว่าจุลชีววิทยาคืออะไร เรียนอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไรได้บ้าง ให้น้องๆ ลองเรียนรู้ปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อค้นหาตัวตนก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย

ค่ายสัตวแพทย์ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 3 วัน

ค่ายกล้องกาวน์ครั้งที่ 8 (Vettech Camp 8th)

ค่ายที่เปิดให้กับน้องๆ ม.ปลายสายวิทย์ได้เข้ามาเรียนรู้ว่าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คืออะไร ให้น้องๆ ลองเรียนรู้ปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อค้นหาตัวตนก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 3 วัน

PETRO CAMP V ค่ายภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร

เรียนได้ไม่ง้อ GAT/PAT โอกาสมาถึงแล้วสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ที่อยากเข้าศึกษา สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับ (SU-TCAS รอบ Portfolio)