แท็ก - สายศิลป์คำนวณ

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

PIM YCP244 “Smart Industrial Engineering วิศวกรรมอุตสาหการ นักพัฒนาการผลิตอัจฉริยะ”

วิศวกรที่เป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงานแห่งโลกอนาคต ด้วยทักษะพิเศษที่เรียกว่า Multi-skill ทั้งออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ประยุกต์ ดำเนินงาน มากกว่าวิศวะอื่นๆ

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Plot Graph Camp #14 วิดวะลั่นทุ่ง

ค่ายก้าวแรกสู่ฟันเฟือง Plot graph ครั้งที่ 14 เปิดรับสมัครแล้ว ! ? ค่ายที่จะพาน้องๆ ทุกคนไปรู้จักกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ⚙️ แบบรู้ลึก ! รู้จริง !

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

PIM YCP 211 ตอน “ปลุกพลัง สร้างวิศวกรสายพันธุ์ใหม่”

หากน้องๆ อยากเป็นวิศวกร AI เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยี จะต้องเตรียมตัวอย่างไร มาเปิดประสบการณ์ และหาคำตอบกันใน “The Power of Innovation & Technology : ปลุกพลัง สร้างวิศวกรสายพันธุ์ใหม่”

ค่ายแนะแนว นิเทศ/สื่อสารมวลชน สถาปัตย์/ศิลปกรรม สายสุขภาพอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ ครั้งที่ 7 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

สาขาอะไรเอ่ย? เรียนทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะ… แล้วทั้งสองศาสตร์นี้จะนำมารวมกันได้อย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่!!!!

การบิน เปิดบ้าน/นิทรรศการ ปิดรับสมัครแล้ว

ATM KU Openhouse 2018 เปิดบ้านการจัดการเทคโนโลยีการบิน

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม ATM KU OPENHOUSE 2018 เปิดบ้านการจัดการเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร บางเขน น้องๆจะได้รู้ว่าสาขานี้น่าสนใจอย่างไร เรียนอะไร จบแล้วทำงานอะไร แล้วเรามาบินไปพร้อมกัน!!!!

ค่ายแนะแนว สถาปัตย์/ศิลปกรรม สายสุขภาพอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ ครั้งที่ 5

กลับมาอีกครั้ง!!! ค่ายเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ ครั้งที่ 5 สำหรับน้องๆ ม.ปลายสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์-คำนวณ ที่มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และมีใจรักในด้านศิลปะ มาหาคำตอบกันว่า สาขานี้ มีดียังไง!!

ค่ายสาขาอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ 2555

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ และเข้าสู่การประกอบอาชีพด้าน โลจิสติกส์ในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมสู้การเป็นประชาคมอาเซียน