แท็ก - สี่เส้า

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการสี่เส้าเราพาไปแบ่งปัน ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนนทบุรี

เชิญชวนเยาวชนอายุ 16 - 25 ปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สี่เส้าเราพาไปแบ่งปัน ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนนทบุรี ด้วยกิจกรรม นั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงไป อาสาแจกทรายอเบท ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการสี่เส้าเราพาไปแบ่งปัน ครั้งที่ 4 ณ ศาลายา นครปฐม

เชิญชวนเยาวชนอายุ 14 - 25 ปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สี่เส้าเราพาไปแบ่งปัน ครั้งที่ 4 ณ ศาลายา นครปฐม ด้วยกิจกรรม นั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงไป อาสาแจกทรายอเบท กำจัดยุงลาย และ ชมภาพยนตร์

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

ZEE ZAO ROV 5×5 THE TOURNAMENT 2024

เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ปวช. ปวส. การศึกษาตามอัธยาศัย มือสมัครเล่นทั่วไป อายุ 13 – 18 ปี ทั่วประเทศ จำนวน 64 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน ROV ชิงทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่รางวัลเกียรติยศ

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการ สี่เส้าเราพาไปแบ่งปัน ครั้งที่ 1

เชิญชวนเยาวชนอายุ 16 - 25 ปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สี่เส้าเราพาไปแบ่งปัน ครั้งที่ 1 ณ มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ด้วยกิจกรรม อาสาจัดฐานการเรียนรู้และมอบของบริจาค

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการ สี่เส้าเราพาไปแบ่งปัน ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลนครรังสิต

เชิญชวนเยาวชนอายุ 16 - 25 ปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สี่เส้าเราพาไปแบ่งปัน ครั้งที่ 2 ณ สถานีอนามัยตำบลบางพูน 2 มูลนิธิเด็กอ่อนรังสิต ด้วยกิจกรรม อาสาแจกทรายอเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาอาใจกับ Zeezao’s Prachuap day camp EP

เชิญชวนเยาวชนอายุ 16 - 25 ปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอาสาอาใจกับZeezao’s Prachuap day camp EP 1 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว และสำนักสงฆ์บ้านเขาจ้าว เขื่อนปราณบุรี

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสี่เส้าเราอาสา ครั้งที่ 65 ขอนแก่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน

เชิญเยาวชนอายุ 14 – 25 ปี มาร่วมกิจกรรมค่ายอาสา ฉบับใหม่ นำโดย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รังสรรค์กิจกรรม ค่ายสี่เส้าเราอาสา ครั้งที่ 65 ขอนแก่น เมืองหมอแคนแดนอีสาน ณ จังหวัดขอนแก่น

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสี่เส้าเราอาสา ครั้งที่ 64 อาสาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

เชิญชวนเยาวชนอายุ 14 – 25 ปี มาร่วมกิจกรรมค่ายอาสา รูปแบบ NEW GENERATION ในเทศกาลมหาสงกรานต์ ณ พื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2567 สมัครลงทะเบียนคัดเลือก ฟรี

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสี่เส้าเราอาสา ครั้งที่ 62 บางขุนเทียนชายทะเล 2024

เชิญชวนเยาวชนอายุ 14 – 25 ปี ร่วมอาสาปั่นจักรยานบนพื้นที่ป่าชายเลน และ ควงแปรงไปทาสีสถานีอนามัย ในกิจกรรมค่ายสี่เส้าเราอาสา ครั้งที่ 62 ณ บางขุนเทียนชายทะเล 2024 ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสี่เส้าเราอาสา ครั้งที่ 63 บางซื่อ – บางเขน – บางปะอิน

เชิญชวนเยาวชนอายุ 14 – 25 ปี ร่วมอาสาปั่นจักรยานบนพื้นที่ราชธานีอโยธยา และ ควงแปรงไปทาสีสถานีอนามัย ในกิจกรรมค่ายสี่เส้าเราอาสา ครั้งที่ 63 ณ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ปลายเดือนมีนาคมนี้