แท็ก - องค์กรนักเรียนเลว

เสวนา/สัมมนา/ทอล์กโชว์ ปิดรับสมัครแล้ว

ห้องเรียนไร้กรอบขอบชีส Workshop EP.6 ชนแก้วเล่า เคล้าปัญหา

นักเรียนเลวเชิญชวนเพื่อนนักเรียน มาเรียนรู้การแสดงละครโดยใช้"สัญญะอย่างสร้างสรรค์"ในประเด็นทางสังคม พื่อรู้จักกับวิธีการสื่อสารและแสดงออกด้วยแนวทางที่แตกต่างอย่างเครื่องมือละครที่ไม่มีบทพูด

เสวนา/สัมมนา/ทอล์กโชว์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมห้องเรียนไร้กรอบขอบชีส EP.3 ดับกระหาย คลายความรุนแรง

เมื่อความรุนแรงในโรงเรียนเกิดขึ้น “แล้วใครหล่ะเป็นตัวการของความรุนแรงในโรงเรียน?” “ใครต้องรับผิดชอบ?” แล้วเราจะยุติหรือต่อสู้กับความรุนแรงนี้อย่างไร