แท็ก - เจาะจิต

ค่ายจิตวิทยา ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเจาะจิต ครั้งที่ 14 “Dreamcatcher” คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ค่ายเจาะจิตในครั้งนี้ กลับมาพบกันในธีม “Dreamcatcher” พวกเราจะมาพาน้องมาเข้าไปในอาณาจักรความฝัน ไปเยี่ยมชมโรงงานของเรา เพื่อดูขั้นตอนการ make dream come true!!

ค่ายจิตวิทยา ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเจาะจิต ครั้งที่ 13 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายเจาะจิตกลับมาแล้ว !!! ปีนี้เราจะพาน้อง ๆ เข้าสู่โลกแห่งกาลเวลากับศูนย์วิจัย Time Machine ของเรา … อดีต ปัจจุบัน อนาคต จะเป็นอย่างไร? น้อง ๆ เท่านั้นที่เป็นคนกำหนดมัน

ค่ายจิตวิทยา ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเจาะจิต – JORJIT13: Back to Nature

เชิญชวนน้องๆ มัธยมปลาย ม.4-ม.6 มาเดินกลับสู่ธรรมชาติ รับสายลมและแสงแดด เลี้ยงความสุข ปลูกความคิด ไปกับพวกเรา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายจิตวิทยา ค่ายแนะแนว

[ปิดรับสมัครแล้ว] ค่ายเจาะจิต ครั้งที่ 10

ค่ายเจาะจิตนี้จัดขึ้นมาให้ น้องๆ ม.ปลาย ได้มาเรียนรู้ จิตวิทยา อีกหนึ่งศาสตร์ที่ใกล้ตัวที่สุด ที่ค่ายนี้น้องๆจะได้มีโอกาสค้นหาตัวเองว่า ศาสตร์จิตวิทยาคือสิ่งที่ใช่ คณะจิตวิทยานี้คือสิ่งที่ชอบ