แท็ก - เมดิคอล แคมป์

พยาบาล ปิดรับสมัครแล้ว

PreNurseCamp จากพี่สู่น้องค่ายเตรียมความพร้อมพยาบาล

ค่ายเตรียมความพร้อม พยาบาล พบกับสาระความรู้การเตรียมตัว สอบเข้า จากรุ่นพี่พยาบาลเหล่าทัพ (ทบ.ทอ.) และกิจกรรมเวิร์คช็อปสุดสนุกจาพี่ๆทีมเวชกิจฉุกเฉิน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

พยาบาล ปิดรับสมัครแล้ว

Pre Nurse Camp จากพี่สู่น้องค่ายเตรียมความพร้อมพยาบาล

ค่ายที่จัดทำโดยพี่ๆพยาบาลวิชาชีพ มีจุดประสงค์ เพื่อให้ความรู้ กับน้องๆ ที่อยากเข้าเรียนพยาบาล รู้ถึงการเตรียมตัว พร้อมกับสัมผัส ถึงวิชาชีพพยาบาล เรียนอย่างไร สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ทุกคน

พยาบาล ปิดรับสมัครแล้ว

Pre Nurse Camp ที่ สยามสแควร์ กรุงเทพ

จากความตั้งใจของพี่…สู่น้องที่ตั้งใจจะเป็นพยาบาล ค่ายติวและทำกิจกรรมเวิร์คช็อปกับพยาบาลวิชาชีพพร้อมใบประกาศ (ใช้สำหรับทำพอร์ตได้)