แท็ก - achieveshadow

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

“โตแล้วไปไหน?” ครั้งที่ 17 ค้นหาตัวเองผ่านโลกการทำงานจริงกับอาชีพที่อยากเป็น

โตแล้วไปไหน 17 ค่ายสำหรับน้อง ม.3-ม.6 ที่จะได้มาค้นหาตัวเองผ่านโลกการทำงานกับอาชีพที่สนใจในที่ทำงานจริง! เพื่อช่วยให้น้องมัธยมหรือลูกหลานของท่านชัดเจนกับอนาคตของตนเองมากขึ้นว่า "โตขึ้นอยากเรียนและทำอาชีพอะไร”

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

โตแล้วไปไหน? ครั้งที่ 15-16 ค้นหาตัวเองผ่านการทำงานจริงกับอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝัน

ชวนน้องๆ ม.1-ม.6 มาค้นหาตัวเองผ่านการทำงานจริงกับอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์เต็ม! เพืื่อช่วยให้น้องๆ ตอบตัวเองได้ดีขึ้นว่า “อนาคตอยากที่จะเรียนอะไรและอยากทำอาชีพอะไร”

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

โตแล้วไปไหน? ครั้งที่ 13-14 “ค้นหาตัวเองผ่านการทดลองทำอาชีพที่อยากเป็น!”

ปิดเทอมนี้ชวนน้อง ม.1 - ม.6 มาค้นหาตัวเองผ่านการทำงานจริงกับอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันเป็นเวลา 1 - 2 สัปดาห์เต็ม! เพื่อช่วยให้น้องตอบตัวเองได้ดีขึ้นว่า “อนาคตอยากที่จะเรียนและทำอาชีพอะไร"

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

a-chieve shadow โตแล้วไปไหน? 11

ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve ชวนเด็กมัธยมปีที่ 3-6 ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาตัวเอง โดย 50 คนที่ผ่านคัดเลือกจะได้มาร่วม Workshop ค้นหาตนเอง และ ได้เข้าไปเรียนรู้อาชีพที่น้องอยากเป็นเสมือนฝึกงานจริง