แท็ก - AIESEC in Thailand

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

Social Case Competition การแข่งขันแก้ปัญหาทางสังคม

Social Case Competition เป็นการแข่งขันเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางพัฒนาสังคมไทย โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสังคม ผ่านการนำเสนอแนวคิดและกลยุทธ์ต่างๆ

ประกวดแข่งขัน

Thailand Social Case Competiton 2023

การแข่งเคสโดย AIESEC in Thailand จะช่วยให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองผ่านการสร้างกลวิธีผลักดันสังคมไทย โดยจะมีกิจกรรมต่างๆทั้งเวิร์คชอปและกิจกรรมตลอดการแข่งขัน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 135,000 บาท

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

Dare to dream โครงการเด็กกล้าฝัน

โครงการเด็กกล้าฝัน (Dare to dream) จัดขึ้นโดย องค์กรไอเชคมหาวิทยาลัยกรุงเทพ การเรียน การสอนในหัวข้อที่อยู่นอกเหนือจากวิชาเรียนในห้องเรียน

เสวนา/สัมมนา/ทอล์กโชว์ ปิดรับสมัครแล้ว

Exoplanet SS2 6-in-1 Openhouse!

Openhouse สำหรับคณะสายสังคมที่รวบรวมอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยชั้นนำมากกว่า 6 แห่ง 9 คณะ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือเพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับตนเอง และตัดสินใจเข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

เสวนา/สัมมนา/ทอล์กโชว์ ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการกล้าฝัน (Dare to Dream)

กิจกรรมที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ชีวิตในอนาคต ผ่านการเรียนรู้ด้วยหัวข้อ "Peace&Non-Violence" และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน

เสวนา/สัมมนา/ทอล์กโชว์ ปิดรับสมัครแล้ว

Dare to Dream: Peace and Non-violence

มาร่วมเป็นส่วนหนี่งของเยาวชนกล้าฝันกับโครงการที่เสริมสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นก้าวแรกสู่โลกที่ปลอดความรุนแรง

เปิดบ้าน/นิทรรศการ

Artspect Exhibition

ศิลปะทุกชิ้นคือการบอกเล่าเรื่องราว คือความทรงจำที่น่าจดจำ นิทรรศการศิลปะก็เปรียบเหมือนสถานที่ที่เปิดให้ผลงานได้รับการชื่นชมและถูกรับฟัง🎨👩🏽‍🎨

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

Dare to dream by AIESEC in Chulalongkorn University

สำหรับน้องๆคนไนที่อยากพัฒนาตนเองและทักษะ Soft Skills นี่เลยโครงการกล้าฝัน คลาสเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 สอนโดยพี่ๆนิสิตจุฬา

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

Social Case Competition 2022 | การแข่งขันแก้ไขปัญหาสังคมไทย

การแข่งขันแก้ปัญหาทางสังคมของประเทศไทย เพื่อช่วยเสนอแนวทางและกลยุทธ์ที่จะพัฒนาสังคมของเราไปในทางที่ดีขึ้น โดยโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศ!!

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

Dare to Dream โครงการเด็กกล้าฝัน ค้นหาและพัฒนาตัวเอง

เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เรียนรู้ทักษะที่อยู่นอกห้องเรียน สำหรับน้องๆมัธยมที่กำลังค้นหาตัวเอง อยากพัฒนาทักษะการคิด การพูด ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคต