แท็ก - BASE Playhouse

ค่ายพัฒนาทักษะ รับสมัครอีก 3 วัน

ค่ายฝึกความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม Leadership & Teamwork รุ่น 5

ค่าย 1 วันเต็มที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้ว่า ทีมที่ดีใครก็สร้างได้! ผู้นำใครก็เป็นได้! เรียนรู้เทคนิคของ “ทีมที่ดี” และ “ผู้นำที่ดี” ผ่านเกมจำลองที่สนุกไม่น่าเบื่อ แล้วการทำงานกลุ่มจะเปลี่ยนไป!

ค่ายพัฒนาทักษะ

ค่ายวางแผนการเงินเพื่อวางแผนชีวิตและพิชิตเป้าหมาย Financial Planning รุ่น 6

ค่ายจะได้ฝึกวางแผนการเงินของตัวเอง และได้เข้าใจว่าการจะใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้ไม่ได้มีแค่ได้ทำสิ่งที่ชอบอย่างเดียว แต่เป็นการทำสิ่งที่ชอบและมีแผนทางการเงินที่ชัดเจน เพื่อเป้าหมายในอนาคตด้วย!

ค่ายพัฒนาทักษะ

ค่ายออกแบบและการสร้างตัวตนให้เป็นแบรนด์ Brand Identity Design รุ่น 4

ค่ายที่จะทำให้มองโลกในมุมใหม่ผ่านโลกของการออกแบบ สร้างความโดดเด่นให้กับตัวเอง รู้จักวิธีทำให้ตัวเองเป็นที่จดจำโดยเปลี่ยนจุดเด่นให้กลายเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ด้วย!

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร

Business After School เป็นนักธุรกิจตั้งแต่วัยมัธยม

ห้องเล่นหลังเลิกเรียนที่เด็กยุคใหม่จะได้มา เปิดโปงโลกธุรกิจแบบจัดเต็มร่วมกัน รับจำนวนจำกัดแบบ exclusive แค่ 6 คนต่อ class ที่จะเปิดโลกให้น้องๆ แบบ เข้มข้น ละเอียดยิบ และทั่วถึง กว่าทีไ่หนๆ