แท็ก - BASE Playhouse

ค่ายพัฒนาเยาวชน รับสมัครอีก 2 วัน

Communication Tactic Vol.02 ฝึกพูดให้รู้เรื่องด้วยเทคนิคการสื่อสารเหนือชั้น

ค่าย 1 วัน ที่จะทำให้น้องๆ ม.ปลาย พูดรู้เรื่อง ผ่านเกมและกิจกรรมที่สนุกจนลืมเวลา! เติมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และใช้การสื่อสารในการสร้างความประทับใจได้อย่างไม่รู้จบ!

ค่ายพัฒนาเยาวชน รับสมัครอีก 3 วัน

Creativity in Action Vol.02 เมื่อความคิดสร้างสรรค์ สร้างได้ และต้องใช้เป็น!

เมื่อความคิดสร้างสรรค์ที่ใครๆ คิดว่าขาด จริงๆ อาจจะแค่ซ่อนอยู่ก็ได้! มาเรียนรู้เทคนิคเจ๋งๆ และเพิ่ม Creative Confident ใหม่กัน! กับค่าย 1 วันที่จะพาน้องมาปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่

ค่ายพัฒนาเยาวชน

Leadership & Teamwork Vol.04 ค่ายฝึกความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

ค่าย 1 วันเต็มที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้ว่า ทีมที่ดีใครก็สร้างได้! ผู้นำใครก็เป็นได้! เรียนรู้เทคนิคของ “ทีมที่ดี” และ “ผู้นำที่ดี” ผ่านเกมจำลองที่สนุกไม่น่าเบื่อ แล้วการทำงานกลุ่มจะเปลี่ยนไป!

ค่ายพัฒนาเยาวชน

CR!T!CAL TH!NK!NG เมื่อการคิดที่ถูกจุดนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้อง!

ค่าย 1 วันที่จะทำให้น้องได้ติดอาวุธ ลับคมทางความคิดด้วยกิจกรรมที่จะช่วยสร้างวิธีคิดที่เป็นระบบ นำไปสู่การสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจที่ถูกต้อง!