แท็ก - BASE Skill-up Series

ยังไม่มีหมวด ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเทคนิคการสื่อสารให้มีเสน่ห์ Communication Tactic รุ่น 6

ค่าย 1 วัน ที่จะทำให้น้อง พูดรู้เรื่อง พูดเข้าใจ สื่อสารได้ตั้งแต่กับเพื่อนจนถึงสอบสัมภาษณ์ ผ่านเกมและกิจกรรมที่สนุกจนลืมเวลา รู้จักกับใช้การสื่อสารในการสร้างความประทับใจได้อย่างไม่รู้จบ!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายฝึกพูดในที่สาธารณะและการขาย Public Speaking รุ่นที่ 7

ค่าย 1 วัน ที่จะสนุกกับการได้ออกมาพูดหน้าชั้นจนถึงการพูดกับคนฟังนับร้อยให้อยู่หมัด! การพูดโน้มน้าวใจให้คนฟังคล้อยตาม! และ เทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าฟัง! ค่ายนี้ได้พูดทุกคนแน่นอน!!

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคต รุ่นที่ 7

มาฝึกวางแผนการเงินของตัวเอง เข้าใจว่าการจะใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้ไม่ได้มีแค่ได้ทำสิ่งที่ชอบอย่างเดียว แต่เป็นการทำสิ่งที่ชอบและมีแผนทางการเงินที่ชัดเจน จะทำให้ไปถึงป้าหมายในอนาตได้ด้วยดี!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายออกแบบและสร้างตัวตนให้เป็นแบรนด์ รุ่นที่ 5

ค่ายที่จะทำให้มองโลกในมุมใหม่ผ่านการออกแบบ สร้างความโดดเด่นให้กับตัวเอง รู้จักวิธีทำให้ตัวเองเป็นที่จดจำโดยเปลี่ยนจุดเด่นให้กลายเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ด้วย!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย Public Speaking พูดให้เก่งในที่สาธารณะ รุ่นที่ 6

ค่าย 1 วัน ที่น้องๆ จะสนุกกับการได้ออกมาพูดหน้าชั้นจนถึงการพูดกับคนฟังนับร้อยให้อยู่หมัด! การพูดโน้มน้าวใจให้คนฟังคล้อยตาม! และ เทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าฟัง!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายวางแผนการเงินเพื่อวางแผนชีวิตและพิชิตเป้าหมาย Financial Planning รุ่น 6

ค่ายจะได้ฝึกวางแผนการเงินของตัวเอง และได้เข้าใจว่าการจะใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้ไม่ได้มีแค่ได้ทำสิ่งที่ชอบอย่างเดียว แต่เป็นการทำสิ่งที่ชอบและมีแผนทางการเงินที่ชัดเจน เพื่อเป้าหมายในอนาคตด้วย!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายออกแบบและการสร้างตัวตนให้เป็นแบรนด์ Brand Identity Design รุ่น 4

ค่ายที่จะทำให้มองโลกในมุมใหม่ผ่านโลกของการออกแบบ สร้างความโดดเด่นให้กับตัวเอง รู้จักวิธีทำให้ตัวเองเป็นที่จดจำโดยเปลี่ยนจุดเด่นให้กลายเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ด้วย!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายฝึกความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม Leadership & Teamwork รุ่น 5

ค่าย 1 วันเต็มที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้ว่า ทีมที่ดีใครก็สร้างได้! ผู้นำใครก็เป็นได้! เรียนรู้เทคนิคของ “ทีมที่ดี” และ “ผู้นำที่ดี” ผ่านเกมจำลองที่สนุกไม่น่าเบื่อ แล้วการทำงานกลุ่มจะเปลี่ยนไป!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดแตกต่างเพื่อสร้างสิ่งใหม่ Creativity in Action รุ่น 3

เมื่อความคิดสร้างสรรค์ที่ใครๆ คิดว่าขาด จริงๆ อาจจะแค่ซ่อนอยู่ก็ได้! มาเรียนรู้เทคนิคเจ๋งๆ และเพิ่ม Creative Confident ใหม่กัน! กับค่าย 1 วันที่จะพาน้องมาปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่