แท็ก - BASE Skills of Success

ค่ายพัฒนาทักษะ

ค่ายทักษะความสำเร็จของเด็กมัธยม Skills of Success รุ่นที่ 5

เพราะเป็นวัยรุ่นมันไม่ง่าย! รวมเทคนิควิธีการจัดการกับชีวิตของน้อง ๆ ในวัยมัธยมให้วุ่นวายน้องลง มีความสุขขึ้น และเสริมด้วยทักษะที่ต้องมี เพื่อสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในแบบของตัวเอง

ค่ายพัฒนาทักษะปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย Skills of Success “เพราะเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย” รุ่นที่ 4

เพราะเป็นวัยรุ่นมันไม่ง่าย! รวมเทคนิควิธีการจัดการกับชีวิตของน้อง ๆ ในวัยมัธยมให้วุ่นวายน้องลง มีความสุขขึ้น และเสริมด้วยทักษะที่ต้องมี เพื่อสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในแบบของตัวเอง

ค่ายพัฒนาทักษะปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายทักษะความสำเร็จของเด็กมัธยม Skills of Success รุ่นที่ 3

เพราะเป็นวัยรุ่นมันไม่ง่าย!ค่าย 2 วันที่รวมเทคนิควิธีการจัดการกับชีวิตของน้องๆ ในวัยมัธยมให้วุ่นวายน้องลง มีความสุขขึ้น และเสริมด้วยทักษะที่ต้องมี เพื่อสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในแบบของตัวเอง

ค่ายพัฒนาทักษะปิดรับสมัครแล้ว

Skills of Success ทักษะเพื่อความสำเร็จของเด็กมัธยม รุ่นที่ 2

เพราะเป็นวัยรุ่นมันไม่ง่าย! ค่าย 2 วันที่รวมเทคนิควิธีการจัดการกับชีวิตของน้องวัยมัธยมให้วุ่นวายน้องลง มีความสุขขึ้น และเสริมด้วยทักษะที่ต้องมี เพื่อสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในแบบของตัวเอง

ค่ายพัฒนาทักษะปิดรับสมัครแล้ว

Skills of Success “เพราะเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย”

เพราะเป็นวัยรุ่นมันไม่ง่าย!ค่าย 2 วันที่รวมเทคนิควิธีการจัดการกับชีวิตของน้องๆ ในวัยมัธยมวุ่นวายน้องลง มีความสุขขึ้น และเสริมด้วยทักษะที่ต้องมี เพื่อสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในแบบของตัวเอง