แท็ก - Bigdonut Campclub

ค่ายติว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายติวให้รู้สู้ 9 สามัญ โดย Bigdonut Campclub

การสอบด่านสุดท้ายที่จะเก็บคะแนนคุณใน TCAS ู62 การสอบ GAT/PAT และ O-NET ในครั้งที่ผ่านมาคะแนนของคุณดีหรือเปล่า เยอะพอที่จะสู้กับคนอีกเป็นคนแสนคนได้ไหม ถ้าคุณยังตอบตัวเองว่าไหม แล้วจะรออะไร