แท็ก - Change Education

เภสัช ปิดรับสมัครแล้ว

Pharmacy and Epidemiology Camp เจาะลึกเภสัชฯและระบาดวิทยา

ค่ายเจาะลึกเภสัชศาสตร์และระบาดวิทยา ตะลุยเรื่องของยา เทคโนโลยีการผลิต พิษทางยาและวิทยาการระบาดและควบคุมโรคในยุคปัจจุบัน พร้อมรับประกาศนียบัตร 2 ใบ 2 สาขา

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

Leaders and Volunteers ค่ายผู้นำและงานจิตอาสาสมัยใหม่

ค่ายพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและงานจิตอาสาสมัยใหม่ Workshop จริง เพื่อประยุกต์ใช้ทุกเนื้อหาที่เรียนสู่ผลงานที่สร้างสรรค์และยั่งยืน รับประกาศนียบัตรหลังจบค่ายและแข่งขันเพื่อรับรางวัลผู้นำดีเด่น

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Electrical and Computer Engineering เจาะลึกวิศวฯไฟฟ้าและคอม

ค่ายเจาะลึกวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทดลองเรียนจริงในวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม มุ่งเน้นการเรียนแบบผสมผสานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมรับประกาศนียบัตร 2 ใบ 2 สาขา

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

Basic Arduino for Beginner and C Programming

ค่ายพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C เพื่อควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega และอุปกรณ์เสริม พร้อมประกาศนียบัตรและรางวัลมินิโปรเจกต์ดีเด่นภายในค่าย

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Mechanical and Civil Engineering เจาะลึกเครื่องกลและโยธา

ปูพื้นฐานวิศวกรรม เจาะลึก 2 สาขา เครื่องกลและโยธา เปิดให้ได้ทดลองเรียนจริงในรายวิชาเฉพาะทางแบบไม่มีกั๊ก พร้อมรับประกาศนียบัตร 2 ใบ 2 ภาษา

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Robotics and Ai ค่ายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและปัญญาประดิษฐ์

ค่ายใหม่ประจำปี 2567 กับหลักสูตรที่อัปเดตเป็นปัจจุบันตามทันโลก เรียนเจาะลึกปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นและพื้นฐานการออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม พร้อมประกาศนียบัตรหลังจบค่าย

แพทย์ ปิดรับสมัครแล้ว

Essential Anatomy พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับกายวิภาคศาสตร์

ค่ายพื้นฐานจำเป็นสำหรับกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ พร้อมประกาศนียบัตรทั้งไทยและอังกฤษหลังจบค่าย

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Basic Python Programming for Beginner ไพทอนสำหรับผู้เริ่มต้น

ค่ายพื้นฐานโปรแกรมภาษาไพทอนสำหรับผู้เริ่มต้น เริ่มตั้งแต่เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ปูพื้นฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ และแข่งขันมินิโปรเจกต์ภายในค่าย พร้อมรับประกาศนียบัตร 2 ใบ 2 ภาษาหลังจบค่าย

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Basic Arduino for Beginner and C Programming

เรียนภาษา C เพื่อใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega เน้นปฏิบัติจริงผ่านระบบจำลองที่ได้มาตรฐานสากล ออนไลน์ก็ปฏิบัติได้อย่างราบรื่น พร้อมประกาศนียบัตรและรางวัลมินิโปรเจกต์ดีเด่น

แพทย์ ปิดรับสมัครแล้ว

Doctor Dentist & Veterinary เจาะลึกแพทย์ | ทันตฯ | สัตวแพทย์

ค่ายเจาะลึกแพทย์ ทันตะ และสัตวแพทย์ มุ่งเน้นวิชาการ จัดเต็มกับวิชาเฉพาะจากทั้ง 3 สาขาวิชา ให้ได้ทดลองเรียนจริงภายในค่าย พร้อมประกาศนียบัตร 3 ใบ และสิทธิ์เข้าสอบรับหนังสือรับรองความสามารถ