แท็ก - มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เสวนา/สัมมนา/ทอล์กโชว์ ปิดรับสมัครแล้ว

Ultrasound therapy คลื่นอัลตราซาวด์ รักษาอาการปวดได้อย่างไร?

เชิญชวนประชาชนทั่วไป/นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่สนใจฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยผู้เข้าฟังจะได้รับใบประกาศนียบัตร และคูปองส่วนลดในการเข้าทำกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยคริสเตียน

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดบ้านวิชาการ สู่วิชาชีพกายภาพบำบัด

✳ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพกายภาพบำบัด ✳ การจัดการความเครียดเมื่อเรียนต่อ ✳ ถาม-ตอบ กับรุ่นพี่ ปี1 – ปี 4 การเรียน การสอบ การขึ้นฝึกปฎิบัติทางคลินิก สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

ความรู้พื้นฐานกายภาพบำบัดทางเด็ก

อยากให้น้องๆมารู้จักวิชาชีพกายภาพบำบัดให้มากขึ้น ว่ามีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยเด็กอย่างไรบ้าง และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่สนใจเรียนสาขากายภาพบำบัด หรือทางการแพทย์สาขาอื่นๆต่อไป

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้รักษาในทางกายภาพบำบัด

อยากให้น้องๆมารู้จักกายภาพบำบัดให้มากขึ้น ว่าใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการรักษา และเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่สนใจเรียนสาขากายภาพบำบัดต่อไป

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

ความรู้พื้นฐานทางกายภาพบำบัดในสตรีตั้งครรภ์

เหมาะสำหรับนักเรียนม.ปลายที่สนใจเรียนต่อสายทางแพทย์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ พยาบาล และ วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์กระดูกและกล้ามเนื้อ ครั้งที่ 1

เนื้อหา – กายวิภาคศาสตร์ของกระดูกและกล้ามเนื้อทั้งทฤษฏี และศึกษาในอาจารย์ใหญ่ผ่านทางzoom – มีทดสอบแลบกริ้ง แบบออนไลน์

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

ความรู้พื้นฐานทางกายภาพบำบัดชุมชน

กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดอบรม ความรู้พื้นฐานทางกายภาพบำบัดชุมชน รูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom มีใบประกาศนียบัตร(E-certificate)

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

ความรู้พื้นฐานทางกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดอบรม หัวข้อ "ความรู้พื้นฐานทางกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ" รูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom มีประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้