แท็ก - Code Genius

กิจกรรมออนไลน์ คอม/ไอที ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

PRIVATE PYTHON สำหรับน้องๆ 10 ปีขึ้นไป (เรียน 15 ชั่วโมง)

เราสอนให้ "คิด" อย่างเป็นระบบ "แก้ไขปัญหาได้" เพราะ "เข้าใจจริง" พร้อม "ต่อยอดเฉพาะทาง"