แท็ก - Comcamp ค่ายวิศวะคอมพิวเตอร์ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

คอม/ไอที วิศวกรรม แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย ComCamp #26

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครั้งที่ 26 (คอมแคมพ์ 26) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2557 ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ณ ตึกวิศววัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี