แท็ก - CU Open House 2020

เปิดบ้าน/นิทรรศการ

[เลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด] “CU Open House 2020” นิทรรศการเปิดบ้านจุฬาฯ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 3 ปี

CU Open House 2020 นิทรรศการเปิดบ้านจุฬาฯ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 3 ปี Find the way, Find the future มาร่วมกันค้นหาเส้นทางสู่ความฝันในแบบของคุณ 21 – 22 มีนาคม 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายหมอ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

[เลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด] “MDCU Open House 2020” งานเปิดรั้วคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

กิจกรรมสุดพิเศษในรอบ 4 ปี ที่จะทำให้คุณได้รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกเรื่อง เกี่ยวกับคณะแพทย์ จุฬาฯ ที่รับรองว่าหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแน่นอน

ค่ายรัฐศาสตร์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

[เลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด] “Pol Sci Open House 2020” งานเปิดบ้านคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

มาทำความรู้จักกับ “ความมั่นคง” กันได้ที่งานเปิดบ้านคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร เปิดบ้าน/นิทรรศการ

[เลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด] “Econ Chula Open House 2020” งานเปิดบ้านคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

มาทำความรู้จักกับ “เศรษฐศาสตร์” ที่มากกว่า “การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด” กันได้ที่งาน Econ Chula Open House 2020

ค่ายนิติ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

[เลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด] “Law Chula Open House 2020” งานเปิดบ้านคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

มาทำความรู้จักกับ “ความหลากหลายในการเรียนและสายอาชีพนิติศาสตร์” กันได้ที่งาน Law Chula Open House 2020

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

[เลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด] “SPSC Road to the Future 2020” ก้าวสู่เส้นทางความฝัน ด้วยเทคโนโลยีวิทย์กีฬา

ก้าวสู้โลกแห่งอนาคต โดยการขับเคลื่อนการกีฬาและสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์