แท็ก - Cubic Creative

กิจกรรมออนไลน์ ค่ายพัฒนาทักษะ วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Cubic Innovator Camp 17

ปิดเทอมนี้อยู่บ้าน มาเรียนรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรมชิ้นเอกกับการเขียนโปรแกรมควบคุม Micro Bit แสนสนุก โดยเรียนสดผ่านระบบออนไลน์ในบรรยากาศแสนสนุกและใกล้ชิด ด้วยอัตราส่วนผู้สอนถึง 1:5

กิจกรรมออนไลน์ ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

Cubic Creative Camp Online

ครั้งแรกกับค่ายเยาวชนแบบออนไลน์ ที่น้องๆ สามารถเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากที่บ้าน มีทั้งกิจกรรมโครงงานวิศวกรรม ศิลปะ หรือเกมกลยุทธ์ออนไลน์อินเทอร์แอคทีฟที่แสนสนุกสนานในสไตล์ของคิวบิกครีเอทีฟ

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

Cubic Digital Citizenship 1

สุดยอดโปรแกรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่เท่าทัน เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรับผิดชอบ ด้วยหลักสูตรอิงจากงานวิจัย Harvard University

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

Cubic Challenger Camp SG รุ่นที่ 9

ร่วมผจญภัยเพื่อพัฒนาการพึ่งพาตนเองเพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็ง ในสุดยอดค่ายพัฒนาจิตใจที่เข้มแข็ง ความมั่นใจในตนเอง และทักษะทางสังคม ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่ไม่มีค่ายไหนเทียบได้!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

Cubic Creative Camp 20 International

ปิดเทอมนานาชาตินี้ทำอะไรดี? ร่วมเรียนรู้ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ กับ Cubic Creative Camp International รุ่นที่ 20 สุดยอดค่ายแห่งการเรียนรู้ที่สนุกและแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

Cubic Creative Camp 20 Junior/Master

ก้าวสู่โลกการเรียนรู้แสนสนุกกับสุดยอดกิจกรรมทั้ง 15 กิจกรรม พร้อมกิจกรรมพิเศษอีกมากมายตลอดช่วงระยะเวลาค่าย ในบรรยากาศแสนสนุกต่อเนื่องทุกกิจกรรม พบกับความสุดยอดอย่างที่ไม่มีค่ายไหนเทียบได้!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

Cubic Innovator Camp 16 Neo/Junior

คอมพิวเตอร์ + จินตนาการ = นวัตกรรมชิ้นเอก! สุดยอดค่ายการเรียนรู้คอมพิวเตอร์แบบบูรณาการหลากหลายศาสตร์และศิลป์ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมชิ้นเอกที่ไม่เหมือนใคร

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

Cubic Creative Camp 17

ก้าวสู่โลกการเรียนรู้แสนสนุกกับสุดยอดกิจกรรมทั้ง 15 กิจกรรม พร้อมกิจกรรมเสริมพิเศษอีกมากมายตลอดช่วงระยะเวลาค่าย ในบรรยากาศแสนสนุกติดตามต่อเนื่องทุกกิจกรรม พบกับความสุดยอดอย่างที่ไม่มีค่ายไหนเทียบได้!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

[หมดเขตแล้ว] Cubic Creative Camp 14i

สุดยอดค่ายการเรียนรู้ทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ ช่วงปิดเทอมอินเตอร์นี้ รับสมัครน้องๆ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติเกรด 5-9 สมัครเลย!