แท็ก - Foxxy Camp

ค่ายแนะแนว นิเทศ/การตลาด/สื่อสารมวลชน รับสมัครอีก 5 วัน

ค่ายแนะแนว & Workshop นิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2

ค่าย Workshop เน้นๆ ที่จะพาน้องๆ ไปรู้จักกับนิเทศแต่สาขา มาลองถ่ายหนัง คิดโฆษณา เป็นผู้สื่อข่าว เขียนคอลัมน์ ฯลฯ นำทีมโดยพี่นิเทศศิษย์เก่าจาก ฬ และรังสิต จากสถานีโทรทรรศ และสตูดิโอชื่อดัง!!

ค่ายแนะแนว ทันตแพทย์ แพทย์ ปิดรับสมัครแล้ว

Foxxy Camp – ค่าย หมอ & ทันตะ ครั้งที่ 6

ค่ายแนะแนว&Workshop ครั้งที่ 6 ค่ายที่จะพาน้องๆ ไปลองใช้หูฟังคุณหมอ ทำหัตถะกรรมทันตะ คุยกับพี่หมอและพี่ทันตะจากจุฬา ที่ผ่านการทำงานในสนามจริงมาแล้ว! โดยพี่ๆ ศิษย์เก่าจุฬา!!

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Foxxy Camp – ค่าย วิศวะ Workshop ครั้งที่ 4

ค่ายที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักกับวิศวะ 5 สาขาหลัก เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ คอมฯ โยธา ผ่านWorkshop และประสบการณ์ของพี่เก่าจากวิศวะจุฬา (ค่ายนี้เน้น Workshop รัวๆ มันส์แน่นอน)

ค่ายแนะแนว เภสัช ปิดรับสมัครแล้ว

Foxxy Camp-ค่ายแนะแนว&Workshop เภสัช ครั้งที่ 3

มารู้จักกับเภสัชทั้ง 2 สาย ทั้งสายจ่ายยา และผลิตยา ผ่าน Workshop ที่ได้ลงมือทำจริงๆ โดย พี่ๆ เภสัชมากประสบการณ์จากทั้ง 2 สายที่จะทำให้น้องๆ รู้ลึก รู้จริงในแต่ละสายงาน

ค่ายแนะแนว จิตวิทยา ปิดรับสมัครแล้ว

Foxxy Camp ค่ายแนะแนว & Workshop จิตวิทยา ครั้งที่ 3

มารู้จักกับจิตวิทยาทั้ง 4 สาขา ผ่าน Workshop สุดสนุกๆ ที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจคำว่า "จิตวิทยา" โดยพี่ๆ วิทยากรศิษย์เก่าจากจิตวิทยา จุฬาฯ พร้อมกิจกรรมสุดมันส์และฮา ค่ายดีๆจากทีม ศิษย์เก่า จุฬาฯ

ค่ายแนะแนว สถาปัตย์/ศิลปกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Foxxy Camp ค่ายแนะแนว&Workshop สถาปัตย์!! ครั้งที่ 2

ค่ายที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักกับสถาปัตย์ทั้ง 6 สาขา ผ่าน Workshop สุดมันส์ สร้างโมเดลของจริง ออกแบบสวน วาดPerspective โดยวิทยากร ศัษย์เก่าสถาปัตย์ ฬ จากสาขา ออกแบบภายใน และ ภูมิสถาปัตย์

ค่ายแนะแนว ทันตแพทย์ แพทย์ ปิดรับสมัครแล้ว

Foxxy Camp ค่ายแนะแนว หมอ & ทันตะ ครั้งที่ 5

ค่ายแนะแนว&Workshop ครั้งที่ 5 ค่ายที่จะพาน้องๆ ไปลองใช้หูฟังคุณหมอ ทำหัตถะกรรมทันตะ คุยกับพี่หมอและพี่ทันตะจากจุฬา ที่ผ่านการทำงานในสนามจริงมาแล้ว! โดยพี่ๆ ศิษย์เก่าจุฬา!!

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Foxxy Camp – ค่าย วิศวะ Workshop ครั้งที่ 3

ค่ายที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักกับวิศวะ 5 สาขาหลัก เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ คอม โยธา ผ่านWorkshop และประสบการณ์ของพี่เก่าจากวิศวะจุฬา (ค่ายนี้เน้น Workshop รัวๆ มันส์แน่นอน)

ค่ายแนะแนว จิตวิทยา ปิดรับสมัครแล้ว

Foxxy Camp-ค่ายแนะแนว&Workshop จิตวิทยา ครั้งที่ 2

มารู้จักกับจิตวิทยาทั้ง 4 สาขา ผ่าน Workshop สุดสนุกๆ ที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจคำว่า "จิตวิทยา" โดยพี่ๆ วิทยากรศิษย์เก่าจากจิตวิทยา ฬ พร้อมกิจกรรมสุดมันส์และฮา ค่ายดีๆ จากทีม ศิษย์เก่า ฬ