แท็ก - GoodGeek

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

Hack Myself#2 : เจาะข้อมูลศักยภาพในตัวเรา

สำหรับน้องมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย สนใจในงานด้าน IT แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับงานด้านใดในงาน IT ค่ายนี้มีกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆ ได้เข้าใจความเป็นตัวเองมากขึ้น

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

^Hack Myself # 1 : เจาะข้อมูลศักยภาพในตัวเรา

สำหรับน้องมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย กำลังค้นหาตัวเอง และสนใจพัฒนาทักษะงานด้าน IT ( Soft skill & Hard skill ) ได้รับความรู้และทักษะมากมาย น้องจะเข้าใจ “ความเป็นคน IT ที่มีในตัวเรา” ทั้งจากกิิจกรรมและ Workshop.