แท็ก - GoodGeek

ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

Hack Myself # 1 : Experience Sharing

รับฟังแนวทางการพัฒนาตนเอง จากพี่ผู้มีประสบการณ์ด้าน IT เพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องที่สนใจงานด้าน IT

คอม/ไอที ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

^Hack Myself # 1 : เจาะข้อมูลศักยภาพในตัวเรา

สำหรับน้องมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย กำลังค้นหาตัวเอง และสนใจพัฒนาทักษะงานด้าน IT ( Soft skill & Hard skill ) ได้รับความรู้และทักษะมากมาย น้องจะเข้าใจ “ความเป็นคน IT ที่มีในตัวเรา” ทั้งจากกิิจกรรมและ Workshop.