แท็ก - I-BOT CAMP

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสอนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ IBot Camp 11 ตอน BURN’EM ALL

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้น โดยพี่ๆ ชุมนุมโรบอท วิศวฯ ลาดกระบัง

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสร้างสรรค์หุ่นยนต์ I-Bot Camp 9 ตอน Find your way

IBot Camp 9 ตอน Find your way มาสนุกกับการเรียนรู้ สร้างสรรค์หุ่นยนต์ พี่สอน น้องสร้าง ร่วมเดินทาง ตามฝัน โดยพี่ๆ ชุมนุมโรบอท วิศวฯ ลาดกระบัง

ค่ายคอม/ไอที ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

I-BOT CAMP#6

เข้ามาสร้างสรรค์หุ่นยนต์กับพี่ๆ วิศวะลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง