แท็ก - ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 10

ค่ายพัฒนาทักษะเชิงวิชาการ จัดเต็มการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ภาคปฏิบัติ (เข้า LAB 13 สาขา) ภาคทฤษฎี (ทดลองเรียนในรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม) ภาคสมทบ (กิจกรรมพัฒนา Soft Skills) และกิจกรรมอืนๆ อีกมากมาย

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

[เลื่อนค่ายไม่มีกำหนด] ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 8 (LGI Camp 8)

ค่ายวิชาการสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่เต็มไปด้วยความสนุก พาน้องๆ ลงแลปจาก 7 ภาควิชา!! ถ้าอยากจะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรืออยากจะรู้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เราเรียนอะไรบ้าง เรียนยังไง ไม่ควรพลาดดดดดดดดด…

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 7 (LGI Camp 7)

ค่ายวิชาการสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่เต็มไปด้วยความสนุก พาน้องๆ ลงแลปถึง 7ภาควิชา!! อยากจะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรืออยากจะรู้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เราเรียนอะไรบ้าง เรียนยังไง ไม่ควรพลาดดดด…

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ค่ายวิชาการสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่เต็มไปด้วยความสนุก พาน้องๆ ลงแลปถึง 7ภาควิชา!! อยากจะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรืออยากจะรู้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เราเรียนอะไรบ้าง มีวิธีการเรียนการใช้ชีวิตยังไง ไม่ควรพลาดดด…

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 5

ค่ายวิชาการที่เต็มไปด้วยความสนุก ความมันส์ พาน้องๆ ลงแลปถึง 7ภาควิชา!! โดยพี่ๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรม แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 4

#LGICamp4 ค่ายวิชาการที่เต็มไปด้วยความสนุก ความมันส์ พาน้องๆลงแลปถึง 7ภาควิชา!! โดยพี่ๆจากคณะวิศวฯ นั่นเอง

ติวสอบ/สอนทำพอร์ต วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 3

ค่ายวิชาการสำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจอยากจะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรืออยากจะรู้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เราเรียนอะไรมั้ง มีวิธีการเรียนการใช้ชีวิตยังไง พร้อมได้รับประสบการณ์ต่างๆ จากพี่ค่าย

วิศวกรรม แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่2

7 วันเต็ม ตะลุยทั้ง 7 ภาควิชา วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ,วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ ก่อนตัดสินใจจริง

วิศวกรรม แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ Intania ครั้งที่ 1

ค่ายวิชาการเต็มรูปแบบ (5วัน 4คืน ) ติววิชาพื้นฐานทางวิศวธฯ ทดลองลงแลปวิศวะ สอบ pretest วิศวะฯ ลุ้นโควต้าวิศวะ และกิจกรรมที่ happy สนุกเฮฮา ได้พบเพื่อนใหม่ ไม่เบือ ไม่เซ็ง