แท็ก - Lighthouse workshop studio

ค่ายติว ค่ายสถาปัตย์ รับสมัครอีก 2 วัน

ค่ายติว + เพิ่มทักษะ Fight for Architecture Camp#1

ค่ายติวสถาปัตย์เหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะตัวเอง เพื่อเตรียมตัวสอบและการทำพอร์ทสำหรับคณะสถาปัตย์

ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนว

ค่ายแนะแนวเจาะลึกคณะเภสัช + Workshop by Lighthouse

ใครอยากเป็นเภสัชยกมือขึ่น!! แล้วรู้หรือยังว่าเภสัชต้องเรียนอะไรบ้าง รวมไปถึง lifestyle การใช้ชีวิตของเภสัชกร จะเป็นแบบไหนกันนะ มาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันเลย

ค่ายสถาปัตย์ ค่ายแนะแนว

Arch Camp#2 – ค่ายแนะแนวคณะสถาปัตย์ ภาคไทยทุกสาขา

พร้อมกันหรือยัง ที่จะได้ค้นหาตัวเองพร้อมกับฝึกฝีมือไปกับ workshop สุดสนุก รวมถึงหาคำตอบของหลายๆคำถามที่ยังรอการตอบอย่างถูกต้อง

ค่ายรัฐศาสตร์ ค่ายแนะแนว

Pol Sci Camp#2 – ค่ายแนะแนว+Workshop คณะรัฐศาสตร์

ความสนุกของค่ายรัฐศาสตร์กลับมาอีกครั้ง มาร่วมใช้ความรู้ แสดงความเห็นแบบรัฐศาสตร์ พร้อมกันกับที่จะได้ค้นหาตัวเองไปพร้อมๆ กัน สมัครเลย!

ค่ายคอม/ไอที ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Comp Camp#2 ค่ายแนะแนว&Workshop คณะสายคอมพิวเตอร์

ความสนุกครั้งใหม่ที่จะมาตีแผ่ทุกแง่มุมของคณะสายคอมพิวเตอร์ได้กลับมาอีกครั้ง!! กลับมาครั้งนี้มาแบบจัดเต็มทั้งความสนุกและความรู้่ ที่จะให้น้องได้เห็นทุกแง่มุมของโลกคอมพิวเตอร์ สมัครเลย!!