แท็ก - MAS camp

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

MAS Camp 31st โดยพี่ๆ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

พร้อมที่จะมาร่วมรับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานจากพี่ๆ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกันหรือยัง เพราะวิทยาศาสตร์มีมากกว่าที่เห็น มาร่วมค้นหาปริศนาใน Mas Camp ครั้งที่ 31

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย Mahidol Alternative Science (MAS Camp) ครั้งที่ 30

รู้มั้ย? ว่าวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากกว่าที่คิด มาร่วมค้นหาตัวตนด้านวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน กับค่าย MAS Camp ครั้งที่ 30 ที่ปีนี้มาในธีม light up! ซึ่งเกี่ยวกับหลอดไฟและสมองด้วย 💡

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

MAS Camp ครั้งที่ 29 ค่ายคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รู้มั้ย? ว่าวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากกว่าที่คิด ร่วมค้นหาตัวตนด้านวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน กับค่าย MAS Camp ครั้งที่ 29 เตรียมใจให้พร้อมรับกับความสนุกที่แฝงด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จากพี่ๆ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย MAS Camp ครั้งที่ 28 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รู้มั้ย? ว่าวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากกว่าที่คิด มาค้นหาตัวตนด้านวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน กับค่าย MAS Camp ครั้งที่ 28 เตรียมใจให้พร้อมรับกับความสนุกที่แฝงด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จากพี่ๆ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ค่ายวิทย์ ปิดรับสมัครแล้ว

Mahidol Alternative Science Camp (MAS Camp) 27th

ค่ายที่จัดเพื่อให้น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ค่ายวิทย์ ปิดรับสมัครแล้ว

MAS camp 26th

ค่ายพักแรมฟรี ค่ายแนะแนวคณะวิทยา มหิดล เชิญชวนน้องๆสายวิทยฯ ม.ปลาย มาร่วมทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์