แท็ก - จ.นครปฐม

ค่ายพัฒนาทักษะ วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

E-Camp 2020 ค่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ม.มหิดล

สิ้นสุดการรอคอย! ค่ายสำหรับน้องๆ ม.ต้น โดยความร่วมมือของ NECTEC และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดค่ายที่จะทำให้น้องๆได้รู้จักกับวิศวะไฟฟ้ามากขึ้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อย่ารอช้า!

ค่ายอาสา ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาเติมสี แต้มฝันให้น้อง โรงเรียนบ้านหนองพงนก นครปฐม

We volunteer Spirit Thaland ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเติมสี แต้มฝันให้น้อง จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองพงนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MSE CAMP #12 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้รับได้รับความรู้ ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง และมีสิทธิเข้าศึกษาใน SU-TCAS 64-65 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Petro Camp VIII ค่ายวิศวะปิโตรเคมีฯ ศิลปากร

พบกับพี่ค่ายวิศวะปิโตรเคมีฯ ศิลปากร ที่จะพาน้องๆ ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการจริง ได้ใช้เครื่องมือ เครื่องทดสอบทางวัสดุ พร้อมรับเกียรติบัตรไว้สมัคร SU-TCAS 64 สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ครู ค่ายแนะแนว วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สัตวแพทย์ อักษร/มนุษย์/ศิลปศาสตร์ เกษตร/ประมง ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเปิดรั้วนนทรี Open Nontri Camp #17 (ม.เกษตรฯ กำแพงแสน)

กลับมาอีกครั้ง!! กับ “ค่ายเปิดรั้วนนทรีครั้งที่ 17” ขอเชิญชวนน้องๆ ทุกคนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มาเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในค่ายเปิดรั้วนนทรีครั้งที่ 17

คอม/ไอที ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT สำหรับผู้เริ่มต้น โดยใช้ ESP8266, Node-RED, MQTT, Webhook, Blynk และ LINE

วิทยาศาสตร์ สายสุขภาพอื่นๆ เปิดบ้าน/นิทรรศการ ปิดรับสมัครแล้ว

OPEN HOUSE 2020 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรฯ กำแพงแสน

เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรฯกำแพงแสน พร้อมสัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่าสากล !!! ชวนน้องๆ ม.ปลายมาพบกับการแนะแนวการศึกษาต่อรวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมเคมี

สำหรับน้องๆม.6 คนไหนที่สนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี เราขอเชิญชวนให้มาสัมผัสการเรียนและบรรยากาศของการเรียนวิศวกรรมเคมี ซึ่งภายในค่าย น้องจะได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอน!

กิจกรรมออนไลน์ ค่ายแนะแนว เภสัช ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายหมอยา ครั้งที่ 18 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมค่ายออนไลน์แบบ New normal ที่จะพาน้องๆ มารู้จักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งการเรียน การสอบเข้า กิจกรรมต่างๆ รับรองว่าสนุกแน่นอน