แท็ก - peace for you

ศีลธรรม/ศาสนา/ภาวนา ปิดรับสมัครแล้ว

จุดประทีปโคม LED วันมาฆบูชา

(พักอีกคืน กลับ วัน อา. 7 เช้าได้ ) หรือเลือกวันที่สะดวกได้เลย มี – ชั่วโมงจิตอาสา หรือ เกียรติบัตร – ที่พักฟรี – อาหารฟรี – เบิกค่าเดินทางได้

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายจิตอาสาความรู้คู่คุณธรรม

กิจกรรมมีอะไรบ้าง? ฝึกสติ สมาธิ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ UG5 พร้อมมีเพื่อนลงมือทำไปด้วยกัน เรียนรู้ธรรมะเพื่อพัฒนาตนเอง พบกับ พี่ๆ เพื่อนๆ ที่จะร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายจิตอาสาความรู้คู่คุณธรรม

กิจกรรมมีอะไรบ้าง? ฝึกสติ สมาธิ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ UG5 พร้อมมีเพื่อนลงมือทำไปด้วยกัน เรียนรู้ธรรมะเพื่อพัฒนาตนเอง พบกับ พี่ๆ เพื่อนๆ ที่จะร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน