แท็ก - จ.เพชรบุรี – Phetchaburi

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาสมัคร เก็บขยะชายหาด ทำบ้านปลาจากซั้งเชือก

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนมาร่วมแสดงพลังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาด และทำบ้านปลาจากซั้งเชือก ณ ชายหาดชะอำเหนือ 2 มิถุนายน 2567

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาสมัคร เก็บขยะชายหาด ทำบ้านปลาจากซั้งเชือก

ชมรม อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวน มาร่วมแสดงพลังปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากจะได้บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะชายหาดร่วมกันแล้วยังมีการเรียนรู้การทำบ้านปลาจากซั้งเชือกอีกด้วย

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายธรณีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Geology Youth Camp 19th” กลับมาแล้ว

Geology Youth Camp เป็นค่ายที่น้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้แบบธรณีวิทยา ได้ลองสัมผัสหิน แร่ และฟอสซิลของจริง รวมไปถึงได้รับมิตรภาพดี ๆ และความรู้ที่สามารถนำกลับไปใช้ได้จริง

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมอาสาสร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ

ขอเชิญน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่าอ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมอาสาสร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ

ขอเชิญน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่าอ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมอาสาสร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ

ขอเชิญน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่าอ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนคนรัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม ครั้งที่12

กลับมาอีกครั้ง 'ค่ายเยาวชนคนรัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม ครั้งที่12🌍' ขอเชิญชวนน้องๆมัธยมปลายที่สนใจมาเปิดมุมมองเกี่ยวกับคณะสิ่งเเวดล้อม แนวทางการศึกษาและแนวทางการประกอบอาชีพ แล้วพบกันนะคะ

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

Young Shorebird Ambassador 2022

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ขอเปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร่วมถ่ายทอดวิถีนาเกลือและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวนกชายเลนอพยพผ่านสารคดีสั้น ความยาว 5-10 นาที

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมอาสาสร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ

ขอเชิญน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่าอ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2565

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาสร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ

ขอเชิญน้องๆร่วมกิจกรรมอาสาสร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่าอ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565