แท็ก - จ.ระยอง – Rayong

แพทย์ รับสมัครวันสุดท้าย

B-CAMP 7 ค่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจิตอาสาปลูกป่า

มาพบกับจิตอาสาเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลน พร้อมอบรมความรู้ทางการแพทย์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1 ค่ายได้รับ 2 เกียรติบัตร เกียรติบัตรอบรมความรู้พื้นฐานทางการแพทย์,เกียรติบัตรจิตอาสาจากชุมชน

พยาบาล รับสมัครวันสุดท้าย

Nurse camp ค่ายพยาบาล ครั้งที่ 2

ชวนน้องๆ มาทำWorkshop ซักประวัติ ดูแลคนไข้ Workshop การฉีดยา การเย็บแผล แบบจัดเต็ม !! ฐานกิจกรรมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและ แนะแนวการเรียนต่อเส้นทางสู่วิชาชีพพยาบาล เกียรติบัตรออกโดยโรงพยาบาล

สัตวแพทย์

Vet camp ค่ายสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4

กลับมาอีกครั้งกับค่ายสัตวแพทย์ 2 วัน 1 คืน แบบจัดเต็มพาตะลุยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและ workshop ในรพ.สัตว์กับสัตวแพทย์ พร้อมกับกิจกรรมอีกมากมาย และมีเกียรติบัตรฉบับจริงออกโดยโรงพยาบาลสัตว์

เทคนิคการแพทย์/สหเวช

Medtech Camp เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4

กลับมาอีกครั้งกับค่ายเทคนิคการแพทย์ฝึกประสบการณ์จริงในห้องปฏิบัติการ(Lab) แนะนแนวการเรียนต่อและมี Workshop ตรวจกรุ๊ปเลือด ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ พร้อมรับเกียรติบัตรออกโดยโรงพยาบาลบูรพารักษ์

ทันตแพทย์

ค่ายทันตแพทย์ ครั้งที่ 2

มาเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์จากประสบการณ์ตรงและมีLecture+Workshopวิชาชีพทันตแพทย์เช่นการพิมพ์ฟันการฝึกทำหัตถการกับเครื่องมือขนาดเล็กและได้รับเกียรติบัตรฉบับจริงออกโดยรพ.บูรพารักษ์และทันตแพทย์

จิตแพทย์/จิตวิทยา

Psychologist camp ค่ายนักจิตวิทยา ครั้งที่ 4

ค่ายจิตวิทยากลับมาอีกครั้ง เปิดโอกาสสำหรับน้องๆ มาเรียนรู้กับนักจิตวิทยา เจาะลึกการเรียนต่อสายจิตวิทยา และมี Workshop "นักจิต วัยใส" มาพร้อมกับกิจกรรมและเกียรติบัตรฉบับจริงจากนักจิตวิทยา

เทคนิคการแพทย์/สหเวช

ค่ายรังสีเทคนิค ครั้งที่ 1

ตามหาน้องๆที่มีความฝันอยากจะเป็นนักรังสีเทคนิคแชร์ประสบการณ์และแนะแนวการเรียนต่อ มีWorkshop ปฏิบัติในปฏิบัติการห้องเอกซเรย์ อัลตราซาวด์ ได้รับเกียรติบัตรฉบับจริงออกโดยรพ.และนักรังสีเทคนิค

เภสัช ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเภสัช ครั้งที่ 2

มาเรียนรู้ค่ายเภสัชไปด้วยกันมีWorkshop ศึกษาฉลากยา ขั้นตอนการใช้ยาอย่างถูกต้องปรุงยาที่ใช้ได้จริง ใส่เสื้อกาวน์ตลอดการWorkshopถ่ายภาพสำหรับเก็บพอร์ตให้ทุกคนเกียรติบัตรออกโดยเภสัชกรและโรงบาล

จิตแพทย์/จิตวิทยา ปิดรับสมัครแล้ว

Psychologist Camp ค่ายจิตวิทยา เรียนรู้วิชาหัวใจ รุ่น 3

ปิดเทอมไม่ว้าวุ่น เรียนการเงินการลงทุนกันดีกว่า "เปิด Mindset ความสำคัญการเงินตั้งแต่เด็ก การออม การบันทึกรายรับ-รายจ่าย ปูพื้นฐานสร้างโมเดลธุรกิจพร้อม Workshop การเป็นนักธุรกิจในสนามจริง

พยาบาล ปิดรับสมัครแล้ว

Nurse camp ค่ายพยาบาล ครั้งที่ 2

ชวนน้องๆ มาทำWorkshop ซักประวัติ ดูแลคนไข้ Workshop การฉีดยา การเย็บแผล แบบจัดเต็ม !! ฐานกิจกรรมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและ แนะแนวการเรียนต่อเส้นทางสู่วิชาชีพพยาบาล เกียรติบัตรออกโดยโรงพยาบาล