แท็ก - rhythm of arts

เทคนิคการแพทย์/สหเวช

Physic med tech camp ค่ายเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด

ค่ายปูเส้นทางเรียนต่อด้าน เรียนรู้ผ่านการเวิร์คชอป ลงมือปฏิบัติ ได้ทดลองในหลายๆแง่มุม พร้อมวางแผนเตรียมตัวเรียนในสายกายภาพบำบัด และเทคนิคการแพทย์ ด้ทั้งรูปถ่าย และใบประกาศนียบัตร

นิเทศ/สื่อสารมวลชน

FILM FESTIVAL ค่ายนิเทศ สาขา ภาพยนตร์และสื่อโฆษณา

มหกรรม นิเทศศาสตร์ เอก ภาพยนตร์ กับทีมพี่ๆศิษย์เก่าและปัจจุบันจาก (จุฬาฯ มศว มธ ) ให้น้องๆได้เปิดโลกเรียนรู้กระบวนการสร้างภาพยนตร์ ได้ผลงาน รูปถ่าย ประกาศนียบัตร

คอม/ไอที

Tech Explorer Software engineer Camp

เข้าค่าย Software engineer กับวิศวกร จากประเทศแคนาดา เรียนรู้ผ่านการ เวิร์คชอป online ไปพร้อมกัน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ พร้อมรับประกาศฯ

สถาปัตย์/ออกแบบ

Architect Festival มหกรรมสถาปัตย์ ตอน คบเด็กสร้างบ้าน

ค่ายมหกรรม "สถาปัตยกรรมศาสตร์" เจาะลึกกับทีมพี่ๆสถาปนิก ศิษย์เก่าจาก 3 สถาบันชั้นนำ (จุฬาฯ / มธ / ลาดกระบัง ) เรียนรู้กับสถาปนิกตัวจริง ตัดโมเดล สร้างผลงานลงพอร์ต พร้อมได้รับประกาศนียบัตร

อักษร/มนุษย์/ศิลปศาสตร์

Art of letters ค่ายอักษรศาสตร์/ ศิลปศาสตร์/ มนุษย์ศาสตร์

📍เจาะลึกกับทีมพี่ๆจบจาก 3 มหาลัย (CU/TU /SWU) ค่ายเรียนรู้ ปูเส้นทางภาษา แนะแนวเตรียมตัวเรียนต่อ แนะแนวอาชีพ เรียนผ่านการลงมือปฎิบัติ พร้อมรับประกาศนียบัตร

วิศวกรรม

Super Engineer ค่ายเจาะลึกวิศวกรรมศาสตร์

ค่าย Intensive เจาะลึก แนะแนว เตรียมตัวด้านวิศวะฯ ได้เรียนกับพี่ๆวิศวกรศิษย์เก่าจบจาก 3 สถาบัน (จุฬาฯ ลาดกระบัง ธรรมศาสตร์ ) ลงลึกถึง 4 สาขาวิชา ได้ทั้งWorkshop + ประกาศนียบัตร

สถาปัตย์/ออกแบบ

BE DESIGNER CAMP ค่ายออกแบบ Fashion design

น้องๆที่สนใจอยากเข้าศิลปกรรม เอก Fashion design มาค่ายนี้เลย !! ค่ายเจาะลึกด้านออกแบบแฟชั่นกับพี่ศิษย์เก่าจบจาก3 มหาลัย (จุฬาฯ มธ มศว) มาค่าย สร้างผลงานลงพอร์ตไปพร้อมกัน

วิศวกรรม

THE ENGINE CAMP ค่ายวิศวะเครื่องกล

The Engine camp มหกรรมเข้าค่าย เจาะลึกวิศวะฯ เครื่องกล ฯ สอนโดยวิศวกร สายตรง ค่ายนี้น้องๆจะได้เรียนรู้การออกแบบ การคิดโปรเจค พร้อมได้รูปถ่ายและใบประกาศนียบัตรลง Portfolio

แพทย์

Health care festival มหกรรมค่ายวิทย์ สุขภาพฯ

โครงการสุดพิเศษ มหกรรมค่ายสายวิทย์ฯสุขภาพ เจาะลึกมากถึง 4 สาขา (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช กายภาพบำบัด ) มา1 ค่ายได้ใบประกาศนียบัตร 4ใบ 4สาขาวิชา รับจำนวนจำกัด