แท็ก - Tree Learning

ค่ายพัฒนาทักษะ สายสุขภาพอื่นๆ

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน & พื้นฐานการควบคุมการติดเชื้อ

Portfolio หมอ !!! ต้องไม่พลาด !!! ค่ายอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการควบคุมการติดเชื้อ : BLS & Basic Infection Control Camp for Teen

ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

Portfolio in Action ค่ายทำพอร์ต โดดเด่น & เป็นตัวตนที่แท้จริง

พัฒนา Portfolio อย่างเหนือชั้น สอดคล้อง และเป็นตัวตนของตนเอง พัฒนาทักษะพื้นฐาน ทักษะทางอาชีพ ทางด้านเทคโนโลยี -ธุรกิจ- วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครอบคลุมทุกสาระสำคัญ ความสนใจและความสามารถส่วนตัว .

ค่ายพัฒนาทักษะ วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

The New Tech & Science Camp for Teen

เรียนรู้เทคโนโลยี และศาสตร์ ใหม่ สำหรับ Internet Century ยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว รู้จักเทคโนโลยี Block Chain, Bitcoin, Big Data และ Data Sceince ใน The New TECH & SCEINCE

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

Systamatic Thinking Super Camp โดย Tree Learning

พัฒนาพื้นฐานกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ ฝึกฝนการคิดเชิงตรรกะ เพื่อการวางแผน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเป็นระบบ พัฒนาพื้นฐานการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น