แท็ก - Uncommon Unique

กิจกรรมออนไลน์ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย Let’s share for u แบ่งปัน ปั้นพอร์ต

เตรียมพบกับวิทยากรทั้ง 4 คน 4 สายคณะ จากมหาวิทยาลัยดังและวิทยากรผู้มากประสบการณ์การทำ Portfolio นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ที่จะมาสอนเทคนิคทำผลงานให้ง่ายๆ และโดนใจ! +เกียรติบัตรรับรองการผ่านการอบรมหลังจบค่าย ฟรี!

ค่ายอาสา ปิดรับสมัครแล้ว

จิตอาสาเพิ่มพูนปัญญา พัฒนาความคิด โดยเครือข่ายจิตอาสา Uncommon Unique

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส ปรับปรุงห้องสมุดและทาสีสนามเด็กเล่น เตรียมพร้อมก่อนน้องๆจะเปิดเรียน กับพี่ๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดโคกเสลา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

[ยกเลิก] ค่ายผู้นำเยาวชน YouthNique Camp ตอน ผู้นำแห่งยุคติจิตอล

ค่ายผู้นำเยาวชน ที่มีวิทยากรระดับประเทศมากมาย และโอกาสที่จะมอบให้น้องๆ ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศนี้อย่างแท้จริง ทั้งยังได้รับความรู้ ที่จะทำให้น้องๆ พร้อม