แท็ก - Wanna Be A Doctor Camp

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 22 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ค่ายที่จะพาน้องๆ ม.4 และ ม.5 มาสัมผัสประสบการณ์การเรียนแพทย์ ผ่านแนวคิด untitled หนังที่ทุกคนสามารถกำกับชื่อเรื่องและเรื่องราวเองได้

ค่ายติว ค่ายรัฐศาสตร์ปิดรับสมัครแล้ว

WANNABE TU ค่ายรัฐศาสตร์ มธ. โดย เดอะวิสดอมติวเตอร์

กิจกรรมแนะแนวและตะลุยโจทย์เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง รอบนี้จะตลกแค่ไหน ความรู้จะแน่นแค่ไหน อาหารจะอร่อยไหม ความรู้แน่นกิจกรรมแน่นทั้งวัน

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 18 : Wanna Be A Doctor Camp 18th

"ค่ายอยากเป็นหมอ" หรือ "Wanna Be a Doctor Camp" เป็นโครงการดี ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ต้องการค้นพบตัวเองได้มา “สัมผัส” ชีวิตการเรียนในคณะแพทยศาสตร์