แท็ก - We Volunteer Spirit Thailand

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาทำดี ล่องแก่งเก็บขยะ

🚣 สัมผัสประสบการณ์ใหม่ 🫧 อาสาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกิจกรรม One day trip “อาสาทำดี ล่องแก่งเก็บขยะ” ณ แม่น้ำนครนายก-น้ำตกนางรอง อ.เมือง จ.นครนายก 🚣 วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมอาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม “อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล (ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล+ทำความสะอาดชายหาด) วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาเติมสี แต้มฝันให้น้อง โรงเรียนวัดม่วงตารศ นครปฐม

ขอเชิญน้องๆร่วมโครงการอาสาเติมสี แต้มฝันให้น้อง จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดม่วงตารศ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ประดิษฐ์ยางยืดกายภาพบำบัด

ขอเชิญน้องๆ ระดับชั้นมัธยมเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนจิตอาสาประดิษฐ์ยางยืดกายภาพบำบัด วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30-12.00 น.

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมนักเรียนจิตอาสา “ทำผ้าคล้องแขน” สำหรับผู้ป่วย

ขอเชิญน้องๆระดับชั้นมัธยมเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนักเรียนจิตอาสา “ทำผ้าคล้องแขน” (Arm Sling ) สำหรับผู้ป่วย วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-15.30 น.

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมอาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม “อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล (ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล+ทำความสะอาดชายหาด) วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ขอเชิญน้องๆ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอาสาทำดีปลูกป่าชายเลนช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาทำดี ล่องแก่งเก็บขยะ

🚣 สัมผัสประสบการณ์ใหม่ 🫧 อาสาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกิจกรรม One day trip “อาสาทำดี ล่องแก่งเก็บขยะ” ณ แม่น้ำนครนายก-น้ำตกนางรอง อ.เมือง จ.นครนายก 🚣 วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมอาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม “อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล (ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล+ทำความสะอาดชายหาด) วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567