ค่ายติว

โครงการ TCAS’TEST l สนามจำลองยื่นพอร์ตฟอลิโอ ครั้งที่ 2

ปิดรับสมัครแล้ว

#dek62 ไม่ควรพลาดด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้น TCAS’TEST โครงการแรกและโครงการเดียวในประเทศไทยที่เปิดสนามจำลองยื่นพอร์ตฟอลิโอให้น้องๆ ได้มาลองสมัครกัน ดำเนินการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยทีมงานปั่นพอร์ตไปสัมภาษณ์

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

2-30 กันยายน 2561 (ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

31 สิงหาคม 2561 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

150 คน คน

ระดับการศึกษา

ม.6 / สายอาชีวะ / เด็กซิ่ว
ระดับการศึกษา อ้างอิงจากปีการศึกษา 2561

ค่าใช้จ่าย

500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

ห้อง EngineX ตึก 100 ปี ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย

ปั่นพอร์ตไปสัมภาษณ์

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

คณะที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. คณะเกษตรศาสตร์
 2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 3. คณะเทคโนโลยี
 4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. คณะประมง
 6. คณะวิทยาศาสตร์
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 1. คณะกายภาพบำบัด
 2. คณะการแพทย์แผนไทย
 3. คณะทันตแพทยศาสตร์
 4. คณะเทคนิคการแพทย์
 5. คณะแพทยศาสตร์
 6. คณะพยาบาลศาสตร์
 7. คณะเภสัชศาสตร์
 8. คณะสหเวชศาสตร์
 9. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 10. คณะสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะนิเทศศาสตร์
 3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 4. คณะมนุษยศาสตร์
 5. คณะรัฐศาสตร์
 6. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 7. คณะศึกษาศาสตร์
 8. คณะเศรษฐศาสตร์
 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 10. คณะสังคมศาสตร์

ไทม์ไลน์โครงการ

24 เม.ย. – 31 ส.ค. เปิดรับสมัครทางออนไลน์

หมายเหตุ หลังจากทำการสมัครเรียบร้อยแล้วตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่นี่ https://bit.ly/2qUssqo

2,9,16,23,30 กันยายน ส่งพอร์ตฟอลิโอและเข้าสัมภาษณ์

หมายเหตุ 1. วันสัมภาษณ์ของผู้สมัครแต่ละคณะขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยจะประกาศให้ผู้สมัครทราบก่อนถึงวันสัมภาษณ์ 1 เดือน
2. หลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ ทางคณะกรรมการจะคืนพอร์ตฟอลิโอหลังจากสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วทันทีในวันนั้น

30 กันยายน ประกาศผลคะแนนการคัดเลือก

1 ตุลาคม จัดส่งเกียรติบัตรให้กับผู้สมัคร

Q&A – ถามตอบ

Q: โครงการนี้คืออะไร
A: โครงการTCASTEST คือสนามจำลองยื่นพอร์ตฟอลิโอในระบบ TCAS รอบที่ 1 ที่มีความเสมือนจริงมากที่สุด

Q: การคัดเลือกมีผลต่อมหาวิทยาลัยหรือไม่
A: โครงการนี้เป็นการจำลองสนามสอบเท่านั้น จึงไม่มีผลต่อการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใดๆ ทั้งสิ้น

Q: ใครสมัครได้บ้าง
A: นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

Q: จะได้อะไรจากโครงการนี้
A: น้องๆ จะได้จำลองสถานการณ์จริงตั้งแต่การสมัครและการคัดเลือกรวมถึงการสัมภาษณ์

Q: มีเกียรติบัตรไหม
A: น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรรับรองจากโครงการทุกคน โดยได้รับหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วทันที

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH