ค่ายนิติ

ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 8 ค่ายเส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย

ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเพื่อการค้นพบตัวเองกับเส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย พบกับความรู้ด้านกฎหมายและการติดต่อราชการศาลจากวิทยากรที่เป็นผู้พิพากษาและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมอีกมากมาย จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

23 – 28 เมษายน 2561 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

28 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนที่รับ

120 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

ฟรี (ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและจุดลงทะเบียน)

สถานที่จัดค่าย

ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา กทม. และโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

จัดโดย

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 8

ค่ายสำหรับเยาวชนไทยทุกคน เพื่อการค้นพบตัวเองกับเส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

 • การจัดอบรมโดยการบรรยาย อภิปราย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานศาลยุติธรรม เช่น
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาล ระบบศาล และระบบกฎหมาย
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชน
  – ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป
  – ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาท
  – การปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • กิจกรรมพบผู้บริหารศาลยุติธรรม และผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม
 • การศึกษาดูงานศาลยุติธรรม ๖.๔ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน

ติดตามรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
– เพจเฟซบุ๊ค “ค่ายต้นกล้าตุลาการ”
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2513 5627 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ ระหว่าง 08.30–16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

Dhanamon (พี่มน)