กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
CAMPHUB up tcas with TCASter

อัปเดตข้อมูลการรับสมัคร TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ประจำสัปดาห์


ข้อมูลการรับสมัคร TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB
 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รวมคณะ/โครงการ
   • เปิดรับสมัคร : 4 – 14 พ.ย.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • เปิดรับสมัคร : 27 ก.ย. – 10 ต.ค.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
   • เปิดรับสมัคร : 4 – 14 พ.ย.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย.65 – 9 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.1 : รอประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร :
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.2 : รอประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • เปิดรับสมัคร : รอประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 5. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • เปิดรับสมัคร : 3 ต.ค.65 – 9 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศในแต่ละโครงการ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • เปิดรับสมัคร : 1 ต.ค.65 – 15 ม.ค.66 (ติดตามประกาศในแต่ละโครงการ)
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย. – 20 ธ.ค.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ Outstanding Student Program (OSP)
   • เปิดรับสมัคร : 15 ส.ค. – 30 ก.ย.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.1 : 1 – 17 ต.ค.65
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.2 : 14 – 29 ธ.ค.65  
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรนานาชาติ : คลิก
 10. มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.1 : 3 – 17 ต.ค.65
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.2 : 1 – 23 ธ.ค.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 14 ธ.ค.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 12. มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.1 : 1 – 18 พ.ย.65
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.2 : 8 – 30 ธ.ค.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 13. มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เปิดรับสมัคร : 24 พ.ย.65 – 18 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 14. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • เปิดรับสมัคร : 3 ต.ค.65 – 18 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 15. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • เปิดรับสมัคร : 5 พ.ย.65 เป็นต้นไป *ติดตามประกาศโครงการ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 16. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
  • คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิค
   • เปิดรับสมัคร : ติดตามได้จากประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 17. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  • เปิดรับสมัคร รอบ1 ช่วงที่ 1 : 26 ก.ย.65 – 21 ต.ค.65
  • เปิดรับสมัคร รอบ1 ช่วงที่ 2 : 24 พ.ย.65 – 13 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • เปิดรับสมัคร : 16 ส.ค.65 – 30 ก.ย.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 19. สถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  • เปิดรับสมัคร : รอประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.1 : 1 พ.ย. – 9 ธ.ค.65
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.2 : 19 ธ.ค. – 5 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย. – 11 ธ.ค.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • เปิดรับสมัคร : 1 ต.ค.65 – 23 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • เปิดรับสมัคร : 24 ต.ค.65 – 20 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • เปิดรับสมัคร : รอประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย.65 – 20 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 26. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • เปิดรับสมัคร
   • ครั้งที่ 1 : 19 ก.ย. – 23 ต.ค. 65
   • ครั้งที่ 2 : 24 ต.ค. – 1 ธ.ค. 65
   • ครั้งที่ 3 : 2 ธ.ค. 65 – 15 ม.ค. 66
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 27. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะแพทยศาสตร์
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
  • โครงการ/คณะ ต่างๆ
   • เปิดรับสมัคร : 22 พ.ย. – 6 ธ.ค.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • เปิดรับสมัคร รอบ1.1 : 1 – 30 ก.ย.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
  • เปิดรับสมัคร รอบ1.2 : รอประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 29. มหาวิทยาลัยนครพนม
  • เปิดรับสมัคร รอบ1/1 : 16 ก.ย. – 15 พ.ย.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โครงการเด็กดีมีที่เรียน/ส่งเสริมผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
   • เปิดรับสมัคร : 20 – 26 ก.ย.65
  • โครงการอื่นๆ
   • เปิดรับสมัคร : 11 – 30 พ.ย.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 31. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • เปิดรับสมัคร : 7 – 30 ก.ย.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.2 : รอประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • เปิดรับสมัคร : 2 – 17 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 33. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 10 พ.ย.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 34. มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • เปิดรับสมัคร : 15 พ.ย. – 1 ธ.ค.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 35. มหาวิทยาลัยพะเยา
  • โควตาครูแนะแนว/คณะ
   • เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย. – 20 ธ.ค.65
  • โควตาเรียนดีและอื่นๆ
   • เปิดรับสมัคร : 21 พ.ย. – 26 ธ.ค.65
    • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 36. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.ย. – 15 ต.ค.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 37. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • เปิดรับสมัคร รอบ1/1 : 1 – 29 พ.ย.65
  • เปิดรับสมัคร รอบ1/2 : 21 ธ.ค.65 – 10 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 38. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • เปิดรับสมัคร : 18 พ.ย.65 เป็นต้นไป
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 39. มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1/1 : 26 ก.ย. – 26 ต.ค.65
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1/2 : 1 พ.ย. – 28 ธ.ค.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 40. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
   • เปิดรับสมัคร : รอประกาศ
  • โครงการอื่นๆ
   • เปิดรับสมัคร : รอประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 41. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • เปิดรับสมัคร : 9 ก.ย.65 – 16 ม.ค.66 (แบ่งการรับ 5 ช่วง)
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 42. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เปิดรับสมัคร : ก.ย.65 – ม.ค.66 (ติดตามประกาศในแต่ละโครงการ)
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 43. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • เปิดรับสมัคร : 14 พ.ย.65 – 10 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 44. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • เปิดรับสมัคร : 1 ต.ค.65 – 25 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 45. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  • เปิดรับสมัคร : 14 ก.ย. 65 – 4 ม.ค. 66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1/1 : 1 – 14 ต.ค. 65
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1/2 : 1 – 11 พ.ย.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 47. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • เปิดรับสมัคร : 1 ต.ค. – 15 พ.ย.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 48. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • เปิดรับสมัคร : รอประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 49. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1/1 : 1 – 30 พ.ย.65
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1/2 : 15 ธ.ค.65 – 15 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • เปิดรับสมัคร : 18 ต.ค.65 เป็นต้นไป
  • *ติดตามประกาศในแต่ละโครงการ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • เปิดรับสมัคร : รอประกาศ
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 52. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย.65 – 22 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 53. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย.65 – 6 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 54. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • เปิดรับสมัคร : รอประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 55. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.1 : 5 ก.ย. – 28 พ.ย.65
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.2 : 1 ธ.ค.65 – 15 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 56. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย. – 28 ธ.ค.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 57. สถาบันพระบรมราชชนก
  • เปิดรับสมัคร : รอประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 58. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • เปิดรับสมัคร : 21 พ.ย. – 16 ธ.ค.65
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 59. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย.65 – 13 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 60. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.1 : 1 ต.ค. – 25 พ.ย.65
  • เปิดรับสมัคร รอบ 1.2 : 1 ธ.ค.65 – 20 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 61. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • เปิดรับสมัคร : รอประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 62. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • เปิดรับสมัคร : รอประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 63. มหาวิทยาลัยเนชั่น
  • เปิดรับสมัคร : รอประกาศ
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 64. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • เปิดรับสมัคร : 1 ต.ค.65 – 31 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 65. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย.65 – 15 ม.ค.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 66. มหาวิทยาลัยราชธานี
  • เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย.65 – 2 ก.พ.66
   • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

ไม่พลาดข่าวสาร TCAS

ติดตามข่าวสารการสอบ TCAS เพิ่มเติมได้ที่ tcaster.net หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TCASter ที่รวมข้อมูลการสอบ TCAS ไว้ในที่เดียว

ผู้ใช้ iOS โหลดเลย! ผู้ใช้ Android โหลดเลย!และสำหรับน้องๆ ทีม #dek65 ที่อยากจะอัปเดตข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบก่อนใครก็สามารถติดตามได้ที่ CAMPHUB up tcas with TCASter เลย

เขียนโดย: พี่ๆ ทีมงาน TCASter
เรียบเรียงโดย: พี่ปอ CAMPHUB
รูปภาพประกอบ: พี่หมิง CAMPHUB

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

Pongsiri Somphao