CAMPHUB up tcas with TCASter

TCAS64: สรุป 5 เรื่องควรรู้ก่อนสมัครรอบที่ 3 (Admission 1 & 2)

สวัสดีฮะน้องๆ ชาวค่าย หลังจากที่เราได้ไปดู “TCAS64: สรุป 7 ประเด็นการรับสมัครอย่างละเอียด” กันมากับบทความของซีรีส์ CAMPHUB up tcas with TCASter ก่อนหน้านี้แล้ว..

วันนี้ พี่ช้าง ได้รวม 5 เรื่องควรรู้ก่อนสมัคร TCAS รอบที่ 3 มาให้เพื่อนๆ หรือน้อง ม.ปลายแล้ว ซึ่งเป็นรอบที่รับแบบ Admission ที่เปิดโอกาสให้เด็กซิ่ว, วุฒิเทียบเท่าม.6 หรืออื่นๆ สามารถสมัครยื่นคะแนนได้ โดยเป็นรอบใหญ่รอบสุดท้ายที่มีการเปิดรับจำนวนมากในหลายสถาบัน ถ้ารอบที่ 1 หรือ 2 ยังมีที่นั่งว่างเหลือ คณะหรือสถาบันนั้นๆ อาจเปิดรับเพิ่มในรอบนี้

จะมีประเด็นสำคัญที่เพื่อนๆ ควรทำความเข้าใจก่อนสมัครบ้างตามไปดูกันในบทความนี้เลยครับ

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

1. TCAS64 รอบที่ 3 เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนยังไง?

TCAS64 รอบ 3 ปีนี้เป็นการรวมรอบ 3 และ 4 จากปีก่อนเข้ามาอยู่ในรอบเดียวกัน โดยเพื่อนๆจะต้องทำการสมัครเลือกคณะเพียงครั้งเดียว มีการประมวลผล 2 ครั้ง (ถ้าไม่ติดในอันดับที่ 1 สามารถยื่นประมวลผลครั้งที่ 2 ได้อีกครั้ง)

 • TCAS63 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน > TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission 1
 • TCAS63 รอบ 4 Admission > TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission 2

2. TCAS64 รอบที่ 3 มีขั้นตอนการประมวลผลอย่างไร?

 1. เปิดรับสมัครให้เลือกคณะ/สาขา/สถาบัน : 7 – 15 พฤษภาคม 64
  • เป็นการสมัครครั้งเดียวเท่านั้น แต่ประมวลผลได้ 2 ครั้ง (ประกาศผล 2 ครั้ง)
 2. ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64
 3. เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 26 – 27 พฤษภาคม 64
  • ถ้าหากยื่นติดอันดับที่ 2 – 10 (ไม่ติดอันดับ 1)  สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยสามารถเลือกประมวลผลได้มากกว่า 1 อันดับ เลือกได้เฉพาะในอันดับที่สูงกว่าเท่านั้น
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้วไม่ติดอันดับอื่นๆ จะติดในอันดับที่เคยติดอย่างแน่นอน  ถ้าเลือกอันดับที่เคยติดอีกครั้งในการประมวลผลครั้งที่ 2
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้ว ”ผลออกมาว่าผ่านการคัดเลือก” ไม่ว่าจะติดอันดับใดก็ตามจะเป็นการยืนยันสิทธิ์ Auto ทันที ไม่สามารถสละสิทธิ์เพื่อไปสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระได้อีก
 4. ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64
 5. สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 4 – 6 มิถุนายน 64
 6. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64

3. TCAS64 รอบที่ 3 สามารถเลือกคณะ/สถาบันแบบไหนได้บ้าง?

เพื่อนๆ สามารถเลือกคณะ/สาขา/สถาบัน ได้สูงสุด 10 อันดับ (ไม่จำเป็นต้องครบ 10 อันดับ) และจะติดได้เพียงอันดับเดียวเท่านั้น โดยสามารถเลือกยื่นเกณฑ์ของ Admission 1 หรือ Admission 2 คละกันยังไงก็ได้ แต่สิ่งสำคัญ” เราจะต้องมีคุณสมบัติและมีผลคะแนนตรงตามที่คณะ/สถาบันนั้นต้องการ”

 • ตัวอย่างที่ 1 : เลือกยื่นคณะ/สาขา ไม่ครบ 10 อันดับ
  • อันดับ 1 คณะ Y ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 2 คณะ X ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
 • ตัวอย่างที่ 2 : เลือกยื่นคณะ/สาขา ครบทั้ง 10 อันดับ
  • อันดับ 1 คณะ Y ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 2 คณะ B ม. K รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 3 คณะ C ม. L รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 4 คณะ D ม. M รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 5 คณะ E ม. N รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 6 คณะ F ม. O รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 7 คณะ G ม. P รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 8 คณะ H ม. Q รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 9 คณะ I ม. Q รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 10 คณะ J ม. S รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
 • ตัวอย่างที่ 3 : เลือกยื่นคณะ/สาขา รูปแบบ Admission 1 ทั้งหมด
  • อันดับ 1 คณะ Y ม. Q รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 2 คณะ B ม. R รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 3 คณะ C ม. S รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 4 คณะ D ม. T รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 5 คณะ E ม. U รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
 • ตัวอย่างที่ 4 : เลือกยื่นคณะ/สาขา รูปแบบ Admission 2 ทั้งหมด
  • อันดับ 1 คณะ Y ม. P รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 2 คณะ B ม. Q รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 3 คณะ C ม. R รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 4 คณะ D ม. S รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 5 คณะ E ม. T รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 6 คณะ F ม. U รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
 • ตัวอย่างที่ 5 : เลือกยื่นคณะ/สาขา กสพท. รูปแบบ Admission 1 ทั้งหมด
  • อันดับ 1 คณะ Y ม. P (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 2 คณะ B ม. Q (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 3 คณะ C ม. R (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 4 คณะ D ม. S (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 5 คณะ E ม. T (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 6 คณะ F ม. U (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 7 คณะ G ม. V (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 8 คณะ H ม. W (กสพท.) รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
 • ตัวอย่างที่ 6 : เลือกยื่นคณะ/สาขา รูปแบบ Admission 1 และ 2 คละกัน
  • อันดับ 1 คณะ Y ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 2 คณะ Y ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 3 คณะ X ม. B รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 4 คณะ X ม. B รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 5 คณะ Z ม. C รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 6 คณะ Z ม. C รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 7 คณะ W ม. D รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 8 คณะ W ม. D รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
 • ตัวอย่างที่ 7 : เลือกยื่นคณะ/สาขา เลือกสถาบันเดียวกันทุกอันดับ
  • อันดับ 1 คณะ Y ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 2 คณะ B ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 3 คณะ C ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 4 คณะ D ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 5 คณะ E ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 1
  • อันดับ 6 คณะ F ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 7 คณะ G ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 2
  • อันดับ 8 คณะ H ม. A รูปแบบเกณฑ์ Admission 1

4. TCAS64 รอบที่ 3 มีเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกอย่างไร?

 • สามารถติดตามได้จากหน้าเว็ปไซต์ของคณะหรือสถาบันนั้นๆ ที่เราสนใจโดยตรง
 • ดูข้อมูลผ่านแอป TCASter (ถ้าสถาบันนั้นๆ ยังไม่ประกาศระเบียบการรับสมัคร จะแสดงข้อมูลเก่า)
 • ดูข้อมูลผ่านลิ้งก์ได้ที่นี่: คลิก

5. TCAS64 รอบที่ 3 เด็กซิ่วใช้คะแนนเก่าได้ไหม?

 • TCAS รอบ 3 รูปแบบ Admission1
  • คะแนน GAT/PAT , วิชาสามัญ , วิชาเฉพาะแพทย์ (ทั้ง 3 สนาม) แนะนำให้ดูจากระเบียบการรับสมัครของสถาบันที่สนใจโดยตรงในประกาศจะระบุไว้อย่างชัดเจน (ถ้าใช้ได้ทางสถาบันมักจะระบุว่าให้ใช้ผลคะแนน ในปีการศึกษา 25XX)
  • สรุปคือจะมีรูปแบบทั้งที่สามารถใช้คะแนนเก่าได้และไม่สามารถใช้คะแนนเก่าได้ แนะนำให้ตรวจสอบจากระเบียบการรับสมัครจะชัดเจนที่สุด ถ้าอ่านแล้วไม่มั่นใจ ควรโทรติดต่อสอบถามกับทางสถาบันโดยตรงจ้า
 • TCAS รอบ 3 รูปแบบ Admission2
  • คะแนน GAT/PAT มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ ยังสามารถใช้ยื่นได้ใน TCAS รอบ 3 รูปแบบ Admission 2 ถ้าสอบใหม่ปีล่าสุดด้วย ระบบจะดึงคะแนนที่ดีที่สุดในรอบ 2 ปีให้ประมวลผลโดยอัตโนมัติ (*ย้ำเฉพาะ TCAS รอบ 3 รูปแบบ Admission 2 เท่านั้น)

สรุป 7 ประเด็นการรับสมัคร TCAS64 อย่างละเอียด

สำหรับใครที่พลาดไป ยังไม่ได้อ่านบทความ “TCAS64: สรุป 7 ประเด็นการรับสมัครอย่างละเอียด” ก็สามารถคลิกอ่าน พร้อมดูคลิปสรุปใน 8 นาทีได้ที่นี่เลย

อ่านบทความ


ไม่พลาดข่าวสาร TCAS

ติดตามข่าวสารการสอบ TCAS เพิ่มเติมได้ที่ tcaster.net หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TCASter ที่รวมข้อมูลการสอบ TCAS ไว้ในที่เดียว

ผู้ใช้ iOS โหลดเลย! ผู้ใช้ Android โหลดเลย!


และสำหรับน้องๆ ทีม #dek64 ที่อยากจะอัปเดตข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบก่อนใครก็สามารถติดตามได้ที่ CAMPHUB up tcas with TCASter เลย


เขียนและเรียบเรียงโดย: พี่ช้าง CAMPHUB และ TCASter
กราฟิก: พี่อัยย์ CAMPHUB

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

พี่ช้าง

พี่ช้าง ทีมงานแคมป์ฮับสุดคิ้วท์ นักศึกษาคณะ ICT มหิดลที่มีใจรักในค่าย :)

ข้อมูลผู้เขียน

พี่อัยย์

พี่อัยย์ วิศวกรคอมพันธุ์เป็ด เขียนเกม เขียนแอพ เขียนเว็บ วาดรูป ทำกราฟฟิค

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า