กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
CAMPHUB up tcas with TCASter

6 ขั้นตอนสำคัญ! ทำความเข้าใจก่อนสมัคร TCAS รอบ3 Admission

ขั้นตอนที่ 1 : สมัครเลือกคณะ/สาขา

 • วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 65 ทาง : คลิก
 • สามารถเลือกคณะ/สาขาสถาบัน ได้สูงสุด 10 อันดับ
 • ไม่จำเป็นต้องเลือกครบ 10 อันดับ เลือกเท่าไหร่ก็ได้
 • สิ่งสำคัญในการเลือกคือ จะต้องมีคุณสมบัติและมีผลคะแนนตรงตามที่คณะ/สถาบันนั้นๆกำหนด
 • ตัวอย่างการเลือกคณะ/สาขาสถาบัน
  • เลือกคณะ/สาขา ไม่ครบ 10 อันดับ
  • เลือกคณะ/สาขา ครบทั้ง 10 อันดับ
  • เลือกคณะเดียวกัน แต่ต่างสถาบัน
  • เลือกคณะต่างกัน แต่สถาบันเดียวกัน
  • เลือกคณะใน กสพท ทั้งหมด
  • ไม่เลือกคณะใน กสพท
 • คู่มือการสมัครและชำระเงิน : รอประกาศ

ขั้นตอนที่ 2 : ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1

 • วันที่ 18 พฤษภาคม 65 ทาง : คลิก
 • เมื่อประกาศผลการคัดเลือก จะติดเพียงอันดับเดียวเท่านั้น
 • ติดอันดับไหนได้อันดับนั้น เปลี่ยนไปเลือกอันดับที่สูงหรือต่ำกว่าไม่ได้
  • ถ้าสอบติดในอันดับ 1 : มี 2 ทางเลือก
   • ยืนยันสิทธิ์
   • ไม่ใช้สิทธิ์
  • ถ้าสอบติดในอันดับ 2 ถึง 10 : มี 3 ทางเลือก
   • ยืนยันสิทธิ์
   • ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2
   • ไม่ใช้สิทธิ์
  • ถ้าสอบไม่ติดเลย : มี 2 ทางเลือก
   • ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2
   • ไม่ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2

 • วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 65 ทาง : คลิก
  • ถ้ากดเลือกยืนยันสิทธิ์
   • จะได้รับสิทธิ์เข้าเรียนในสาขาที่สอบติด
   • ไม่สามารถสมัคร TCAS รอบ4 ได้
   • สามารถสมัคร ม.เอกชน หรือ ม.ที่ไม่เข้าร่วม TCAS ได้
  • ถ้ากดเลือกไม่ใช้สิทธิ์
   • จะสามารถสมัคร TCAS รอบ4 ได้
   • สามารถสมัคร ม.เอกชน หรือ ม.ที่ไม่เข้าร่วม TCAS ได้
  • ถ้ากดขอประมวลผลครั้งที่ 2
   • จะกดปุ่มนี้ได้เฉพาะคนที่ติดอันดับ 2 ถึง 10 เท่านั้น
   • ถ้าสอบติดอันดับ 1 จะขอประมวลผลครั้งที่ 2 ไม่ได้
   • จะสามารถเลือกประมวลผลได้มากกว่า 1 อันดับ และเลือกได้เฉพาะในอันดับที่สูงกว่าเท่านั้น
   • สมมติว่าสอบติดอันดับ 5 จะสามารถกดเลือกขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ในอันดับ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 (เลือกยังไงก็ได้)
   • แนะนำให้เลือกอันดับที่เคยสอบติดในครั้งแรกไปในการประมวลผลครั้งที่ 2 ด้วย เพราะการประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้ว ผลออกมาว่าไม่ติดอันดับอื่นๆ จะติดในอันดับที่เคยติดอย่างแน่นอน ถ้าเลือกอันดับที่เคยติดอีกครั้งในการประมวลผลครั้งที่ 2

ขั้นตอนที่ 4 : ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2

 • วันที่ 24 พฤษภาคม 65 ทาง : คลิก
 • ประกาศผลการเลือกครั้งที่ 2
  • ถ้าผลออกมาว่า ผ่านการคัดเลือก
   • ไม่ว่าจะติดอันดับใดก็ตามจะเป็นการยืนยันสิทธิ์แบบอัตโนมัติทันที
   • ไม่สามารถสละสิทธิ์เพื่อไปสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระได้อีก
   • แต่ยังสามารถสมัคร ม.เอกชน หรือ ม.ที่ไม่เข้าร่วม TCAS ได้
   • ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าเรียน ให้ปล่อยผ่านไม่ต้องเข้าไปทำอะไรในระบบ (สมัคร TCAS66 ได้ปกติ)
  • ถ้าผลออกมาว่า ไม่ผ่านการคัดเลือก
   • จะสามารถสมัคร TCAS รอบ4 ได้
   • สามารถสมัคร ม.เอกชน หรือ ม.ที่ไม่เข้าร่วม TCAS ได้

ขั้นตอนที่ 5 : สอบสัมภาษณ์

 • วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 65 (อาจมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับคณะกำหนด)
 • จะมีการสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกายหรือการทดสอบอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคณะนั้นๆเป็นผู้กำหนด
 • ติดตามกำหนดการได้ในระบบประกาศใน mytcas : คลิก

ขั้นตอนที่ 6 : ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

 • วันที่ 2 มิถุนายน 65 ทาง : คลิก
 • เข้าไปตรวจสอบข้อมูลในระบบ mytcas หรือทำตามขั้นตอนรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาตามกำหนดของคณะ/สถาบันนั้นๆต่อไป
อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

รวมตัวอย่างที่พบบ่อย

เคสที่ 1

 • สอบติดจากประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 65) และต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
  • สิ่งที่ต้องทำ : กดปุ่มยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 18 – 19 พ.ค. 65

เคสที่ 2

 • สอบติดในอันดับ 2 ถึง 10 จากประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 65) แต่ยังไม่พอใจในอันดับที่สอบติด
  • สิ่งที่ต้องทำ : กดเลือกประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ในระบบ
  • *ถ้ากดขอประมวลผลครั้งที่ 2 ไม่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไร ก็จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบ 4 ได้
  • *แต่ยังสามารถสมัคร ม.เอกชน หรือ ม.ที่ไม่เข้าร่วม TCAS ได้

เคสที่ 3

 • สอบติดจากประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 65) แต่ไม่ต้องการเข้าเรียนและต้องการไปสมัคร TCAS รอบ 4
  • สิ่งที่ต้องทำ : กดไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ปล่อยผ่านไม่ต้องเข้าไปทำอะไรในระบบ

เคสที่ 4

 • สอบติดจากประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 (วันที่ 24 พ.ค. 65) และต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
  • สิ่งที่ต้องทำ : ทำตามขั้นตอนรายงานตัวตามที่คณะหรือสถาบันนั้นๆกำหนด

เคสที่ 5

 • สอบติดจากประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 (วันที่ 24 พ.ค. 65) แต่ไม่ต้องการเข้าเรียน
  • สิ่งที่ต้องทำ : ปล่อยผ่านไม่ต้องเข้าไปทำอะไรในระบบ
  • ไม่มีสิทธิ์ในการสมัคร TCAS รอบ 4
  • แต่ยังสามารถสมัคร ม.เอกชน หรือ ม.ที่ไม่เข้าร่วม TCAS ได้

เคสที่ 6

 • สอบติดจากประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 (วันที่ 24 พ.ค. 65) แต่ไม่ต้องการเข้าเรียนและต้องการไปสมัคร TCAS รอบ 4
  • คำอธิบาย : ไม่สามารถสมัคร TCAS รอบ4 ได้

ไม่พลาดข่าวสาร TCAS

ติดตามข่าวสารการสอบ TCAS เพิ่มเติมได้ที่ tcaster.net หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TCASter ที่รวมข้อมูลการสอบ TCAS ไว้ในที่เดียว

ผู้ใช้ iOS โหลดเลย! ผู้ใช้ Android โหลดเลย!


และสำหรับน้องๆ ทีม #dek65 ที่อยากจะอัปเดตข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบก่อนใครก็สามารถติดตามได้ที่ CAMPHUB up tcas with TCASter เลย

เขียนโดย: พี่ๆ ทีมงาน TCASter
เรียบเรียงโดย: พี่ปอ CAMPHUB
รูปภาพประกอบ: พี่เอิร์น CAMPHUB

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

Pongsiri Somphao