กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
CAMPHUB up tcas with TCASter

รวมเคสตัวอย่าง! TCAS65 ยืนยันสิทธิ์-ไม่ใช้สิทธิ์-สละสิทธิ์

TCAS65 ยืนยันสิทธิ์

 • เลือกกดปุ่มนี้ เมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
 • การยืนยันสิทธิ์สามารถเลือกได้ 1 คณะ / สาขา / มหาวิทยาลัย เท่านั้น (รอบ 1 , 2 , 4)
 • สรุปสั้นๆ ยืนยันสิทธิ์ = ต้องการเรียน
 • เมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบถัดไปได้ ถ้าหากต้องการสมัคร TCAS รอบถัดไปต้องสละสิทธิ์ก่อน

TCAS65 ไม่ใช้สิทธิ์

 • เลือกกดปุ่มนี้ เมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
 • สรุปสั้นๆ ไม่ใช้สิทธิ์ = สอบติดแล้วแต่ไม่เอา
 • สอบติดแล้วไม่เอา นอกจากจะสามารถกดปุ่มไม่ใช้สิทธิ์แล้ว อีกวิธีที่แนะนำคือ ”ปล่อยผ่าน” ไม่ต้องเข้าไปทำอะไรในระบบ ก็มีสิทธิ์สามารถสมัครรอบถัดไปได้ตามปกติ
 • การไม่ใช้สิทธิ์กับการสละสิทธิ์ ”ไม่เหมือนกัน”

TCAS65 สละสิทธิ์

 • จะกดปุ่มนี้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ แต่เปลี่ยนใจไม่ต้องการเข้าศึกษาในคณะ/สาขาดังกล่าว
 • การสละสิทธิ์สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว ตลอดการคัดเลือกของ TCAS ในปีการศึกษานั้นๆ

กฏใหม่! ใช้เฉพาะ 3 หลักสูตรนี้เท่านั้น

กฏการสมัครใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต , ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยมีกฏว่าหากผ่านการคัดเลือกและได้กดยืนยันสิทธิ์ใน TCAS รอบนั้นๆ ถึงแม้จะเปลี่ยนใจสละสิทธิ์ในภายหลังก็จะไม่สามารถยื่นสมัครหลักสูตรเดิมใน TCAS รอบต่อไปได้อีก (ยกเว้น ม.เอกชน)

 • สละสิทธิ์ในสาขาแพทยศาสตร์ จะไม่สามารถสมัครสาขาแพทยศาสตร์ในรอบต่อไปได้อีก
 • สละสิทธิ์ในสาขาทันตแพทยศาสตร์ จะไม่สามารถสมัครสาขาทันตแพทยศาสตร์ในรอบต่อไปได้อีก
 • สละสิทธิ์ในสาขาเภสัชศาสตร์ จะไม่สามารถสมัครสาขาเภสัชศาสตร์ในรอบต่อไปได้อีก
 • ต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก
อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

กรณีตัวอย่างที่พบบ่อย

กรณีที่ 1

 • คนที่ยื่นพอร์ตติด TCAS รอบ 1 และต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
 • สิ่งที่ต้องทำ : กดปุ่มยืนยันสิทธิ์เลือก 1 คณะ/สาขา ภายในวันที่ 7 – 8 ก.พ. 65

กรณีที่ 2

 • คนที่สอบติด TCAS รอบ 2 และต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
 • สิ่งที่ต้องทำ : กดปุ่มยืนยันสิทธิ์เลือก 1 คณะ/สาขา ภายในวันที่ 9 – 10 พ.ค. 65

กรณีที่ 3

 • คนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 3 จากการประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 65) และต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
 • สิ่งที่ต้องทำ : กดปุ่มยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 18 – 19 พ.ค. 65

กรณีที่ 4

 • คนที่สอบติด TCAS รอบ 4 และต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
 • สิ่งที่ต้องทำ : กดปุ่มยืนยันสิทธิ์เลือก 1 คณะ/สาขา ภายในวันที่ 8 – 9 มิ.ย.65 หรือ 18 – 19 มิ.ย.65 (ติดตามประกาศในแต่ละสถาบันอีกครั้ง)

กรณีที่ 5

 • คนที่เคยกดยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน TCAS รอบ 1 (วันที่ 7 – 8 ก.พ. 65) แต่เปลี่ยนใจอยากสมัคร TCAS รอบ 2
 • สิ่งที่ต้องทำ : กดปุ่มสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 ก.พ. 65 เท่านั้น

กรณีที่ 6

 • คนที่เคยกดยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน TCAS รอบ 1 (วันที่ 7 – 8 ก.พ. 65) แต่เปลี่ยนใจอยากสมัคร TCAS รอบ 3
 • สิ่งที่ต้องทำ : กดปุ่มสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 ก.พ. 65 หรือ 11 พ.ค.65 (วันใดวันหนึ่ง)

กรณีที่ 7

 • คนที่เคยกดยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน TCAS รอบ 1 (วันที่ 7 – 8 ก.พ. 65) แต่เปลี่ยนใจอยากสมัคร TCAS รอบ 4
 • สิ่งที่ต้องทำ : ต้องกดปุ่มสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 ก.พ. 65 หรือ 11 พ.ค.65 (วันใดวันหนึ่ง)

กรณีที่ 8

 • คนที่เคยกดยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน TCAS รอบ 2 (วันที่ 9 – 10 พ.ค. 65) แต่เปลี่ยนใจอยากสมัคร TCAS รอบ 3
 • สิ่งที่ต้องทำ : ต้องกดปุ่มสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 11 พ.ค.65 เท่านั้น

กรณีที่ 9

 • คนที่เคยกดยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน TCAS รอบ 2 (วันที่ 9 – 10 พ.ค. 65) แต่เปลี่ยนใจอยากสมัคร TCAS รอบ 4
 • สิ่งที่ต้องทำ : ต้องกดปุ่มสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 11 พ.ค.65 เท่านั้น

กรณีที่ 10

 • คนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 3 จากการประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 65) แต่ยังไม่พอใจในอันดับที่ผ่านการคัดเลือก (ต้องการติดในอันดับที่สูงกว่าหรือติดอย่างแย่ที่สุดในอันดับเดิม)
 • สิ่งที่ต้องทำ : สามารถกดเลือกอันดับที่ต้องการให้มีการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ วันที่ 18 – 19 พ.ค.65
  • ถ้าหากยื่นติดอันดับที่ 2 – 10 (ไม่ติดอันดับ 1) สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยสามารถเลือกประมวลผลได้มากกว่า 1 อันดับ เลือกได้เฉพาะในอันดับที่สูงกว่าเท่านั้น
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้วไม่ติดอันดับอื่นๆ จะติดในอันดับที่เคยติดอย่างแน่นอน (ถ้าเลือกอันดับที่เคยติดอีกครั้งในการประมวลผลครั้งที่ 2)
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้ว ”ผลออกมาว่าผ่านการคัดเลือก” ไม่ว่าจะติดอันดับใดก็ตามจะเป็นการยืนยันสิทธิ์ Auto ทันที ไม่สามารถสละสิทธิ์เพื่อไปสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระได้อีก (แต่ยังสามารถสมัครมหาวิทยาลัยประเภทรับตรง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ TCAS ได้)
  • สมมติว่าประมวลผลครั้งที่ 2 แล้ว มีผลปรากฏว่าผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ต้องการเข้าเรียน แนะนำให้ ”ปล่อยผ่าน” ไม่ต้องเข้าไปทำอะไรในระบบ จะสามารถสมัคร TCAS66 ปีหน้าได้ปกติ

กรณีที่ 11

 • คนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 3 จากการประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 65) แต่ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน และต้องการไปสมัคร TCAS รอบ 4
 • สิ่งที่ต้องทำ : ”ปล่อยผ่าน” ไม่ต้องเข้าไปทำอะไรในระบบ

กรณีที่ 12

 • คนที่สอบติด TCAS รอบ 4 แต่ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
 • สิ่งที่ต้องทำ : ”ปล่อยผ่าน” ไม่ต้องเข้าไปทำอะไรในระบบ (แต่ยังสามารถสมัครมหาวิทยาลัยประเภทรับตรง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ TCAS ได้)

ไม่พลาดข่าวสาร TCAS

ติดตามข่าวสารการสอบ TCAS เพิ่มเติมได้ที่ tcaster.net หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TCASter ที่รวมข้อมูลการสอบ TCAS ไว้ในที่เดียว

ผู้ใช้ iOS โหลดเลย! ผู้ใช้ Android โหลดเลย!


และสำหรับน้องๆ ทีม #dek65 ที่อยากจะอัปเดตข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบก่อนใครก็สามารถติดตามได้ที่ CAMPHUB up tcas with TCASter เลย

เขียนโดย: พี่ๆ ทีมงาน TCASter
เรียบเรียงโดย: พี่ปอ CAMPHUB
รูปภาพประกอบ: พี่หมิง CAMPHUB

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

Pongsiri Somphao