กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
CAMPHUB up tcas with TCASter

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TOP10 อัตราการแข่งขัน คะแนนสอบเข้า จำนวนรับ ผู้สมัคร)

สวัสดีน้องๆ ทุกคนนะครับ ก็ผ่านกันไปแล้วกับช่วงสอบอันยาวนานของ Dek65 ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาของ Dek66 ที่จะพิชิตคณะในฝัน โดยเฉพาะน้องๆ ที่เล็งคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอาไว้ วันนี้พี่เลยเตรียมตารางสถิติที่น่าสนใจประกอบไปด้วย Top10 อัตราการแข่งขัน คะแนนสอบเข้า จำนวนรับ และผู้สมัคร สำหรับคณะต่างๆ ในจุฬาฯ เพื่อให้น้องๆ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ จะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยย..


อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1นิเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์1 : 136567765.0073.00
2จิตวิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3)1 : 135233,10283.3397.50
3นิเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์1 : 701069165.4782.40
4สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์1 : 57102581253.3368.93
5จิตวิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2)1 : 4728131460.2571.83
6จิตวิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1)1 : 432396861.7985.10
7อักษรศาสตร์สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์1 : 392596657.2566.75
8พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต/หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (รูปแบบที่ 2)1 : 341034061.1672.24
9ครุศาสตร์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย1 : 332479352.6458.82
10สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค1 : 31331,01858.1065.33


TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชารับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1จิตวิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3)233,10283.3397.50
2นิเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน954982.1090.20
3นิเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี9521479.0492.53
4นิเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น9519078.7393.10
5นิเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาจีน9522378.6087.84
6นิเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส9518578.4491.34
7รัฐศาสตร์สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์6643877.0278.22
8รัฐศาสตร์สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน667976.3481.13
9รัฐศาสตร์สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี6623076.2289.50
10รัฐศาสตร์สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลือกสอบวิชาภาษาบาลี6612375.6179.42
อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชารับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์46571051.0285.47
2พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รูปแบบที่ 1)2501,06758.0079.53
3พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (รูปแบบที่ 1)25091251.2787.05
4อักษรศาสตร์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (รับรวมทุกรูปแบบ)24016166.3175.56
5นิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์16059053.8575.18
6เศรษฐศาสตร์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต14075551.9675.10
7วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี12680642.0556.54
8สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์1025,81253.3368.93
9วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10127233.2656.53
10วิทยาศาสตร์การกีฬาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ การออกกําลังกาย10065044.3869.50


TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาอัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์1 : 571025,81253.3368.93
2จิตวิทยาสาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3)1 : 135233,10283.3397.50
3จิตวิทยาสาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2)1 : 47281,31460.2571.83
4อักษรศาสตร์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาจีน1 : 62401,28464.8177.38
5วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์1 : 28391,06853.8575.56
6พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รูปแบบที่ 1)1 : 52501,06758.0079.53
7อักษรศาสตร์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี1 : 52401,03264.8875.63
8สหเวชศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิค1 : 31331,01858.1065.33
9จิตวิทยาสาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1)1 : 432396861.7985.10
10อักษรศาสตร์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์1 : 392596657.2566.75

ไม่พลาดข่าวสาร TCAS

ติดตามข่าวสารการสอบ TCAS เพิ่มเติมได้ที่ tcaster.net หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TCASter ที่รวมข้อมูลการสอบ TCAS ไว้ในที่เดียว

ผู้ใช้ iOS โหลดเลย! ผู้ใช้ Android โหลดเลย!และสำหรับน้องๆ ทีม #dek65 ที่อยากจะอัปเดตข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบก่อนใครก็สามารถติดตามได้ที่ CAMPHUB up tcas with TCASter เลย

เขียนโดย: พี่ๆ ทีมงาน TCASter
เรียบเรียงโดย: พี่ปอ CAMPHUB
รูปภาพประกอบ: พี่ไผ่ CAMPHUB

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

Pongsiri Somphao