กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
CAMPHUB up tcas with TCASter

TCAS66: ตอบทุกคำถามที่พบบ่อย TCAS66

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำถาม 1 : รอบพอร์ตมักเปิดรับโครงการประเภทไหนบ้าง?

 • ตอบ
  • โครงการรับนักเรียนในพื้นที่ที่กำหนด
  • โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ
  • โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
  • โครงการรับนักเรียนโดยพิจารณาผลการเรียน (GPAX , GPA)
  • โครงการรับนักเรียนที่มีผลงานการแข่งขัน (ทางด้านวิชาการ / ประกวด / เข้าค่าย)
  • โครงการรับนักเรียนห้องเรียน / โรงเรียนเครือข่าย
  • โครงการรับนักเรียนที่มีผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม

คำถาม 2 : ยื่นพอร์ตได้กี่แห่ง? ติดได้กี่แห่ง?

 • ตอบ
  • สมัครได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่เราสนใจยื่นพอร์ตโดยตรง
  • รอบพอร์ตจะเปิดรับสมัครช่วงเดือน ก.ย. – ม.ค. 
  • โดยแต่ละมหาวิทยาลัย เปิดรับในช่วงวันที่แตกต่างกันและมีขั้นตอนให้ลงทะเบียนยื่นสมัครแตกต่างกัน

คำถาม 3 : ยื่นพอร์ตได้กี่แห่ง? ติดได้กี่แห่ง?

 • ตอบ
  • สามารถสมัครได้มากกว่า 1 แห่ง (*ถ้าเรามีคุณสมบัติและผลงานตามที่เขากำหนด) 
  • มีโอกาสยื่นติดได้มากกว่า 1 แห่ง
  • แต่สุดท้ายจะเลือกยืนยันสิทธิ์เลือกได้เพียงแห่งเดียว

คำถาม 4 : ในหนึ่งมหาวิทยาลัย สมัครได้กี่คณะ? กี่โครงการ?

 • ตอบ
  • แนะนำให้ศึกษาจากระเบียบการรับสมัครของคณะ/โครงการที่สนใจ ในประกาศจะระบุไว้อย่างชัดเจน 
  • แต่ละสถาบันกำหนดไว้แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น
   • มก. บางเขน : สมัครได้ 1 โครงการ ต่อ 1 วิทยาเขต
   • มบ. :  ไม่ได้กำหนด
   • ม.อ. : โครงการเด็กดีมีที่เรียน : สมัครได้ 1 คณะ/สาขา
   • เป็นต้น

คำถาม 5 : รอบพอร์ตใช้เกรดไหม?

 • ตอบ
  • มีทั้งคณะ/โครงการที่กำหนดใช้และไม่ไช้ 
   • ถ้ากำหนดใช้ ส่วนใหญ่จะใช้ GPAX หรือ GPA 5 ภาคเรียน 
   • รอบพอร์ตมักเปิดรับสมัครช่วงเดือน ต.ค. ถึง ม.ค. ซึ่งเกรดเทอมสุดท้ายยังออกไม่ทัน
   • อาจใช้เป็นขั้นต่ำในการสมัครหรือคิดเป็นน้ำหนัก % ในการคัดเลือก

คำถาม 6 : พอร์ตต้องส่ง 10 หน้า A4 เท่านั้นไหม? ต้องใส่อะไรบ้าง?

 • ตอบ
  • ม.ส่วนใหญ่มักจะกำหนดให้ยื่น 10 หน้า A4 แต่ละคณะ/โครงการกำหนดให้ยื่นพอร์ตในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ
   • รูปแบบที่1 กำหนดให้ยื่น 10 หน้า A4 แต่ไม่ระบุว่าต้องใส่อะไรบ้าง 
    • เราก็ใส่ 10 หน้าที่ดีที่สุดที่คิดว่ายื่นไปแล้วจะติด ตามใจชอบของเราได้เลย
   • รูปแบบที่ 2 กำหนดให้ยื่น 10 หน้า A4 และระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการอะไรบ้าง 
    • เราก็ยื่นเอกสารตามที่เขากำหนดให้ครบทุกหน้า

คำถาม 7 : ควรปริ้นท์พอร์ต 10 หน้า เตรียมไว้เลยไหม?

 • ตอบ
  • แนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบปริ้นท์พอร์ต 
  • รอข้อมูลประกาศรับสมัครที่ชัดเจนจากสถาบันก่อน แล้วดูว่าเขากำหนดให้ยื่นแบบไหน เพราะมีบาง ม.ที่อาจให้ใช้รูปแบบพอร์ตที่เขากำหนดขึ้นเอง

คำถาม 8 : ขั้นตอนที่ต้องส่งเอกสาร (เกียรติบัตร) ต้องส่งเอกสารฉบับจริงเลยไหม?

 • ตอบ
  • ส่วนใหญ่มักกำหนดให้ส่ง / Upload เอกสารในรูปแบบฉบับสำเนา (สี)
  • แนะนำให้ศึกษาจากระเบียบการรับสมัครของคณะ/โครงการที่สนใจ เขาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน

คำถาม 9 : จะยื่นพอร์ต , เอกสาร / ผลงาน (เกียรติบัตร) ได้ช่องทางไหนบ้าง?

 • ตอบ
  • แต่ละสถาบันกำหนดให้ส่งพอร์ตในวิธีที่แตกต่างกันออกไป
   • Upload file เอกสาร (สถาบันส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีนี้)
   • ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่กำหนด
   • ส่งด้วยตนเอง (หรือนำไปด้วยในวันสอบสัมภาษณ์)
  • แนะนำให้ศึกษาจากระเบียบการรับสมัครของคณะ/โครงการที่สนใจ เขาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน

คำถาม 10 : เด็กซิ่วมีสิทธิ์สมัครในรอบพอร์ตบ้างไหม?

 • ตอบ
  • มีสิทธิ์สมัคร แต่อาจมีโครงการที่เปิดรับจำนวนไม่มาก 
  • ต้อง Check คุณสมบัติ เช่น รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
  • แนะนำให้ศึกษาจากระเบียบการรับสมัครของคณะ/โครงการที่สนใจ เขาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน

คำถาม 11 : ผลงานที่จะใช้ยื่นในรอบพอร์ต จะใช้ผลงานของ ม.ต้น ได้ไหม?

 • ตอบ
  • แนะนำว่าควรเป็นผลงานในระดับชั้น ม.ปลาย  และอายุของผลงานที่ยื่นควรจะอยู่ในช่วง 1 – 3 ปี

คำถาม 12 : ค่าสมัครยื่นพอร์ต TCAS ปีนี้ ต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่?

 • ตอบ
  • ภาพรวมจากระเบียบการรับสมัครประกาศกำหนดไว้ราวๆประมาณ 200 – 500 บาท ตามสถาบันนั้นๆกำหนด

คำถาม 13 : ถ้ายื่นพอร์ตติดหลายที่ แล้วแต่ละ ม. กำหนดให้สอบสัมภาษณ์วันเวลาเดียวกัน จะทำยังไง?

 • ตอบ
  • ต้องเลือกไปสอบสัมภาษณ์ 1 แห่ง แนะนำให้ตรวจสอบกำหนดการให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัคร

คำถาม 14 : ถ้ามีผลงานน้อย จะมีโอกาสติดรอบพอร์ตไหม?

 • ตอบ
  • มีโอกาสติด ถ้าผลงานที่ส่งไปตามที่โครงการ / คณะ / สถาบันนั้นๆกำหนด
  • รอบพอร์ตไม่เน้นปริมาณ แต่เฟน้นคุณภาพของผลงาน มีชิ้นเดียวก็ยื่นติดได้

คำถาม 15 : ติดรอบพอร์ตแล้วยืนยันสิทธิ์ที่ไหน?

 • ตอบ
  • ยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ mytcas.com เลือกกดยืนยันสิทธิ์ได้ 1 คณะ/สาขาวิชา เท่านั้น
  • อาจมีบาง ม. ที่กำหนดให้ยืนยันสิทธิ์ในระบบเว็บไซต์ของสถาบันก่อนการยืนยันสิทธิ์ทาง mytcas.com 
  • แนะนำให้ตรวจสอบขั้นตอนการคัดเลือกจากระเบียบการรับสมัคร

คำถาม 16 : ต้องการทราบข่าว ค่ายแนะแนว openhouse หาได้จากที่ไหน?

คำถาม 17 : คำแนะนำรอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • ตอบ
  • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
  • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
  • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
  • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
  • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
  • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
  • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
  • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
  • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ไม่พลาดข่าวสาร TCAS

ติดตามข่าวสารการสอบ TCAS เพิ่มเติมได้ที่ tcaster.net หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TCASter ที่รวมข้อมูลการสอบ TCAS ไว้ในที่เดียว

ผู้ใช้ iOS โหลดเลย! ผู้ใช้ Android โหลดเลย!


และสำหรับน้องๆ ทีม #dek65 ที่อยากจะอัปเดตข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบก่อนใครก็สามารถติดตามได้ที่ CAMPHUB up tcas with TCASter เลย

เขียนโดย: พี่ๆ ทีมงาน TCASter
เรียบเรียงโดย: พี่เพียงฟ้า CAMPHUB
รูปภาพประกอบ: พี่เตย CAMPHUB

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

พี่เพียงฟ้า

พี่เพียงฟ้า นิสิตนิเทศ จุฬาฯ