ประกวดแข่งขัน

Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก”

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์/ออฟไลน์ แล้วรอการประกาศผล

กำหนดการ

เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 11 กันยายน -25 ตุลาคม 2563
ปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม 2563 เวลา 24:00 น.
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบกลุ่มละ 50 ผลงาน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบกลุ่มละ 20 ผลงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2563
สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน และโหวตผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 20 ผลงาน 1 -12 ธันวาคม 2563 เวลา 24:00 น.
สัมภาษณ์เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 20 ผลงาน 4 ธันวาคม 2563
ประกาศรางวัลชนะเลิศ 15 ธันวาคม 2563
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันสุดท้ายของการรับสมัคร/ส่งผลงาน

25 ตุลาคม 2563
[/mks_one_half] [/mks_col]

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

ประเภทเดี่ยว

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

อายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่สมัคร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

ของรางวัล

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล มูลค่า 1,000,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : เงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท 2 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : เงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท 10 รางวัล
รางวัลชมเชย : ของรางวัลมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 7 รางวัล

สถานที่จัดกิจกรรม

พิจารณาและประกาศผลทางออนไลน์

จัดโดย

โครงการน่านแซนด์บอกซ์

เว็บไซต์กิจกรรม ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

จากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับวิกฤต CLIMATE CHANGE ที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบโลกและพวกเราทุกคน เราจะไม่สนใจ และส่งต่อปัญหา Climate Change ให้แก่คนรุ่นหลังจริงหรือ?

ถึงเวลาแล้ว…ที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง คนไทยจะเริ่มต้นรับมือ วิกฤต Climate Change และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างไร ทำอย่างไร เราถึงจะรับมือ ป้องกัน และบรรเทาวิกฤต Climate Change เพื่อส่งต่อความสวยงามของธรรมชาติให้ คนรุ่นหลัง โลกในอนาคตจะเป็นเช่นไร ไม่มีใครรู้ และไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดผู้หนึ่ง แต่ขึ้น อยู่กับพวกเราทุกคน คุณเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ เริ่มต้นจาก “ ตัวเรา ” เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน ปรับเปลี่ยนความคุ้นเคยหรือความเคยชินในการทำสิ่ง ต่าง ๆ ที่มีส่วนทำลายโลก คุณเท่านั้นที่จะเปลี่ยนและส่งต่อ เริ่มจากตัวเอง 1 เสียง ขยาย เป็น 2 และ 3 เสียง จนเป็นล้านเสียง เพียงเท่านี้…เราก็สามารถช่วยฟื้นฟูธรรมชาติของ โลกให้กลับมาสวยงามดังเดิม

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ขอเชิญร่วมประกวดแคมเปญ Climate Change : Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” ด้วยการคิดคำ เรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย พร้อมอธิบายที่มาของคำเรียกชื่อ ที่ต้องสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และการแก้ปัญหา Climate Change อย่างเป็นรูปธรรม

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp