ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย ค่ายแนะแนว

โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 16 ลองใช้ชีวิตนักศึกษาและลงมือทำงานวิจัยจริง!!

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

18 มีนาคม – 10 เมษายน 2562
(สามารถเลือกได้ว่าจะไป-กลับ หรือค้างคืนที่หอพัก)

ปิดรับสมัคร

30 กันยายน 2561

จำนวนที่รับ

150 – 180 คน

ระดับการศึกษา

ม.4 – 5 / ปวช.1 – 2

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

2B-KMUTT โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.5 และ ปวช.ปี 1-2 ทั่วประเทศ และนักเรียนจากต่างประเทศที่สนใจนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เข้ามาเรียนรู้งานวิจัยโดยฝึกภาคปฏิบัติในห้องทดลองจริง จากการเข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะทราบความถนัดและความสนใจของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ได้สั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ออกแบบ นวัตกรรม ตลอดจนเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของนักวิจัย

น้องๆ ที่ได้ร่วมโครงการ ยังอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้สัมภาษณ์เข้าเรียนต่อในสาขาต่างๆ ที่น้องๆ เลือก อีกด้วย ทั้งนี้ ขึ้นกับผลงานที่น้องๆ ทำในค่าย

รีวิวค่ายโดยพี่ๆ แคมป์ฮับ

รีวิวค่าย 2B-KMUTT ครั้งที่ 13

รีวิวค่าย 2B-KMUTT ครั้งที่ 12

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH