กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ประกวดแข่งขัน

การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับประเทศไทย

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

การแข่งขันที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรม

ศุกร์ 26 – อาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

พุธ 10 กรกฎาคม 2567

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

บุคคลเดี่ยว และ ทีม 4 คน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

350 บาท/ทีม

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

นักเรียน – นักศักษา

ของรางวัล

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาะิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษา รวม 500,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สถาบันศาสตร์แห่งปราชญ์


อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมในการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ มีดังต่อไปนี้

(1.) การแข่งขันทักษะตัดสินใจทางธุรกิจ (ทีมละไม่เกิน 4คน – ไม่จำกัดจำนวนทีม)

การแข่งขันทักษะการตัดสินใจทางธุรกิจเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการวางแผนและการตัดสินใจในสถานการณ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ประสบการณ์จริงในการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการองค์กร กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย:

 1. การวิเคราะห์กรณีศึกษา: ผู้เข้าร่วมจะได้รับกรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์ทางธุรกิจจริง ๆ เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ
 2. การวางแผนธุรกิจ: ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกฝนการวางแผนธุรกิจ รวมถึงการสร้างแผนการตลาด การจัดการการเงิน และการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเป็นไปได้และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
 3. การบริหารจัดการโครงการ: ผู้เข้าร่วมจะได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการโครงการทางธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการ ไปจนถึงการประเมินผลลัพธ์
 4. การตัดสินใจในสถานการณ์จำลอง: ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกฝนการตัดสินใจในสถานการณ์จำลองที่มีความไม่แน่นอนและความซับซ้อน เช่น การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด หรือการจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจ
 5. การนำเสนอและการสื่อสาร: ผู้เข้าร่วมจะได้พัฒนาทักษะการนำเสนอและการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยการนำเสนอแนวคิดและการตัดสินใจต่อคณะกรรมการหรือผู้บริหาร
  การแข่งขันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำธุรกิจในอนาคต
  ระดับที่จะแข่งขัน ระดับ อาชีวะ, มหาวิทยาลัย
  สถานที่จัดแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
  หมายเหตุ ในรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม และเกณฑ์การตัดสิน การประกวดจะได้มีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในวันประชุมผู้แทนสถานศึกษาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

(2.) การแข่งขันประกวดภาพวาดในหัวข้อ “สยามแห่งทศวรรษในอนาคต”

การแข่งขันประกวดภาพวาดในหัวข้อ “สยามแห่งทศวรรษในอนาคต” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทย ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในศิลปะและการวาดภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

 1. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์: เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเกี่ยวกับประเทศไทยในอนาคต
 2. พัฒนาทักษะด้านศิลปะ: เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการวาดภาพและการใช้ศิลปะในการสื่อสารความคิด
 3. สร้างแรงบันดาลใจ: เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมและผู้ชมได้มองเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านศิลปะและการออกแบบ โดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการวาดภาพ และความสอดคล้องกับหัวข้อ “สยามแห่งทศวรรษในอนาคต”
  รูปแบบการจัดการแข่งขัน
 4. ผู้สมัครส่งภาพวาดเข้ากองประกวด
 5. คณะกรรมการพิจารณาภาพ
 6. ประกาศผลการแข่งขัน

(ประเภทรายบุคคล ไม่จำกัดจำนวน)
ระดับที่จะแข่งขัน ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา, อาชีวะศึกษา , อุดมศึกษา
สถานที่จัดแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
หมายเหตุ ในรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม และเกณฑ์การตัดสิน การประกวดจะได้มีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในวันประชุมผู้แทนสถานศึกษาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


(3.) ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ชีวิตคนเมือง 2024”

การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ชีวิตคนเมือง 2024” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ช่างภาพสมัครเล่นและมืออาชีพได้แสดงความสามารถในการถ่ายทอดภาพชีวิตและวิถีชีวิตของคนเมืองในปี 2024 ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนความเป็นจริงของการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ในยุคปัจจุบัน
โดยเน้นที่ประเด็นต่าง ๆ เช่น การดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน การพักผ่อน การเดินทาง และการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์: เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตคนเมือง
 2. สะท้อนวิถีชีวิตเมือง: สะท้อนวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงในสังคมเมืองในปี 2024 ผ่านภาพถ่าย
 3. สร้างแรงบันดาลใจ: ให้แรงบันดาลใจแก่ผู้ชมและผู้เข้าร่วมในการมองเห็นความงดงามและความท้าทายในชีวิตเมือง
 4. ส่งเสริมการถ่ายภาพ: ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพและการเล่าเรื่องด้วยภาพ
  แนวทางการประกวด
 • หัวข้อการประกวด: “ชีวิตคนเมือง 2024”
 • การรับสมัคร: เปิดรับสมัครนักเรียน – นักศึกษา ระดับ ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษา,อุดมศึกษา
 • การส่งผลงาน: ผู้เข้าร่วมสามารถส่งภาพถ่ายที่แสดงถึงชีวิตคนเมืองในปี 2024 ผ่านทางออนไลน์หรือทางไปรษณีย์
 • การประเมินผลงาน: คณะกรรมการจะประเมินผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ ความสมบูรณ์ของภาพ และ
  ความสอดคล้องกับหัวข้อ
 • นิทรรศการ: จัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกในนิทรรศการ
 • การเผยแพร่: เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสังคมเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมและ
  ได้รับแรงบันดาลใจ
 • สถานที่จัดแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
 • หมายเหตุ ในรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม และเกณฑ์การตัดสิน การประกวดจะได้มีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในวันประชุมผู้แทนสถานศึกษาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

(4.) การประกวดสร้างสรรค์อาหารไทยในหัวข้อ “อาหารไทยร่วมสมัย”

การประกวดสร้างสรรค์อาหารไทยในหัวข้อ “อาหารไทยร่วมสมัย” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาอาหารไทย โดยผสมผสานกับแนวคิดและเทคนิคการทำอาหารสมัยใหม่ กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้
เชฟนักเรียนการอาหาร และ ผู้ที่มีความสนใจในศิลปะการทำอาหารได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำอาหาร
วัตถุประสงค์:

 1. เพื่ออนุรักษ์รสชาติและเอกลักษณ์ของอาหารไทยดั้งเดิม
 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์และพัฒนาอาหารไทยให้มีความร่วมสมัยและดึงดูดใจคนรุ่นใหม่
 3. เพื่อพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมในด้านการทำอาหาร
  แนวทางการประกวด:
 • การรับสมัคร: เปิดรับสมัครจากนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษาและระดับอุดมศึกษา
 • การส่งผลงาน: ผู้เข้าร่วมต้องส่งสูตรและภาพถ่ายของเมนูอาหารไทยร่วมสมัยที่คิดค้นขึ้นและประกวดพร้อมเพียงกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนผู้เข้าแข่งขันต้องนำเสนอและทำอาหารให้คณะกรรมการชิม
 • เกณฑ์การประเมิน: คณะกรรมการจะประเมินจากความคิดสร้างสรรค์ รสชาติ การนำเสนอ และความสอดคล้องกับหัวข้อ “อาหารไทยร่วมสมัย”
 • การเผยแพร่: เผยแพร่สูตรและภาพถ่ายของเมนูที่ได้รับรางวัลผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสังคม เพื่อสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจในการทำอาหารไทยร่วมสมัย
 • สถานที่จัดแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
 • หมายเหตุ ในรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม และเกณฑ์การตัดสิน การประกวดจะได้มีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในวันประชุมผู้แทนสถานศึกษาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

(5.) การประกวดประเภท ดนตรีไทย- สากล

ประเภททีม ทีมละ 3 คนขึ้นไป – สามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนในแต่ละสถานศึกษา
การประกวดดนตรีไทย-สากล
การประกวดดนตรีไทย-สากลเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางดนตรีของเยาวชนและบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นการผสมผสานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากล
วัตถุประสงค์:

 1. ส่งเสริมความสามารถทางดนตรี: เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางดนตรีของผู้เข้าร่วม
 2. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรี: เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากล
 3. พัฒนาทักษะการแสดง: เพื่อพัฒนาทักษะการแสดงและการประสานงานในวงดนตรี
  รูปแบบการประกวด:
 4. ประเภทการประกวด
  การผสมผสาน: การแสดงดนตรีที่ผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากล (ไม่จำกัดรูปแบบการแสดงดนตรี)
  จัดการแข่งขันทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา
 5. เกณฑ์การประเมิน
  o ความสามารถทางเทคนิคและทักษะการเล่นดนตรี
  o ความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอ
  o การผสมผสานและความสอดคล้องของดนตรีไทยและสากล (สำหรับการแสดงผสมผสาน)
 • การนำเสนอสด: ผู้แข่งขันจะต้องแสดงดนตรีสดต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ชม
 • การจัดแสดงนิทรรศการ: ผลงานของผู้ชนะและผู้เข้ารอบจะถูกจัดแสดงในงานนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนได้ชมและชื่นชม
 • สถานที่จัดแข่งขัน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
 • หมายเหตุ: ในรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม และเกณฑ์การตัดสิน การประกวดจะได้มีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในวันประชุมผู้แทนสถานศึกษาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  การประกวดนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมความสามารถทางดนตรี การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์
  และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีระหว่างไทยและสากล เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่มีความหลากหลายและมีความเข้าใจในวัฒนธรรมดนตรีที่หลากหลาย

CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp