ค่ายแนะแนว

About Me Project ระหว่างทาง…สานสู่ฝัน ครั้งที่ 2

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

14 มีนาคม – 18 เมษายน 2563 (ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

14 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนที่รับ

20 คน

ระดับการศึกษา

ม.3 – ม.6 / ปวช.

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

สถานที่จัด workshop : อาคารเซ็นจูรี่ เดอร มูฟวี่ พลาซ่า (ติดBTSอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
ช่วง learning space: น้องๆ จะต้องรับผิดชอบเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง
สถานที่จัด exit workshop: Hip’s Club UnionMall (ติดMRTพหลโยธิน)

จัดโดย

ทีม About Me และพี่ๆ นักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

1. Workshop ค้นหาตัวเองและเตรียมความพร้อม ก่อนไปติดตามพี่มหาวิทยาลัย จำนวน 2 วัน (14-15 มีนาคม)

ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมเพื่อรู้จักเพื่อนใหม่ กิจกรรมเพื่อเรียนรู้เครื่องมือในการรู้จักตนเองและรู้จักอาชีพรอบตัว รวมถึงกิจกรรมที่จะช่วยให้เรียนรู้แนวคิดของการเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับการประกอบอาชีพและสังคม ซึ่งเป็นวิธีคิดพื้นฐานสาหรับใช้ในการตัดสินใจเลือกคณะที่เหมาะสมกับตนเองต่อไป นอกจากนี้ยังมี session ปิดท้าย workshop ด้วยการพูดถึงการเตรียมความพร้อมของตัวเองให้พร้อมกับการไปติดตามพี่มหาวิทยาลัยอีกด้วย

2. Learning space (ติดตามพี่มหาวิทยาลัย) จำนวน 5-10 วัน (16 มีนาคม – 10 เมษายน)

เข้าไปติดตามพี่ต้นแบบนักศึกษาในสถานที่เรียนจริง เพื่อให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักคณะที่สนใจด้วยตัวเอง และได้เห็นภาพของโลกการเรียนจริง รวมถึงได้จับเครื่องมือและลงมือปฏิบัติจริง เป็นช่วงเวลาพิเศษที่น้องๆ จะได้โอกาสเข้าไปทำความรู้จักกับคณะที่สนใจด้วยประสบการณ์ตรงของตนเอง โดยเด็กๆ จะเข้าไปติดตามและสังเกตการณ์ทำงาน (project ของพี่ต้นแบบ) ซักถามพูดคุยกับพี่ๆ ต้นแบบ รวมถึงได้มีโอกาสลองลงมือปฏิบัติการเพื่อช่วยงานจริงหรือรับแบบฝึกหัดจากพี่ต้นแบบเพื่อพัฒนาตนเอง

ในการติดตามพี่มหาวิทยาลัยนี้ น้องๆ จะกระจายตัวกันเป็นทีม ทีมละ 2-4 คน เพื่อเดินทาง (ไป กลับ หรือค้างคืนในกรณีที่สถานที่พักอยู่ไกล) เข้าไปที่สถานที่ศึกษาที่พวกเขาเลือกไว้ เพื่อทำความรู้จักกับพี่ต้นแบบ ทำความรู้จักกับคณะ ทำความรู้จักกับสถานที่เรียน และทำความรู้จักกับบรรยากาศการใช้ชีวิตการเรียนจริง

ซึ่งผลจากการติดตามพี่มหาวิทยาลัย ไม่เพียงแค่น้องๆ จะได้รู้จักกับคณะที่สนใจมากขึ้น แต่ยังมีการเติบโตจากการเรียนรู้วิธีคิดการทำงานดีๆ จากพี่ต้นแบบ เติบโตจากการต้องรับผิดชอบตัวเองในการเดินทาง การใช้ชีวิตในวัยเรียนช่วงมหาวิทยาลัย และการจัดการภาระงานตามที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย

3. Exit workshop ระยะเวลา 1 วัน (18 เมษายน)

ที่น้องๆ จะได้กลับมาถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ได้รับ และแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยใน Exit workshop น้องๆ จะได้มีเวลาทบทวนประสบการณ์ในช่วงติดตามพี่มหาวิทยาลัย ได้วางแผนอนาคต และได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และแผนที่อยากจะทำให้สาเร็จ

รายละเอียดสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยของพี่ๆ ต้นแบบ

น้องผู้เข้าร่วมค่ายสามารถเลือกที่จะทำการติดตามพี่ๆ ต้นแบบจากสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยดังนี้นะครับ

 1. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาการเรียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 2. คณะศิลปศาสตร์ เอกสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 3. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 4. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 6. สาขา Hotel and Resort Management มหาวิทยาลัยดุสิตธานี
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ่งที่น้องจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้

 1. ได้วิธีในการค้นหาตัวเองและเป้าหมายในชีวิต ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นทิศทางการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต
 2. ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคณะที่น้องสนใจ และประสบการณ์จากการใช้ชีวิตการเรียน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในสถานที่จริงกับพี่ๆ นักศึกษาต้นแบบ
 3. ได้พัฒนาทัศนคติและความรับผิดชอบที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากสภาพแวดล้อมการทำงานและภารกิจที่ได้รับหมอบหมาย
 4. ได้เพื่อนและพี่ผู้พร้อมที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือแนะนำให้น้องสามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้
 5. ได้ความมั่นใจในความฝันและเป้าหมายของตัวเอง พร้อมจะทำความฝันของตนเองให้เป็นจริง
 6. ได้เข้าใจเกี่ยวกับตัวเองและเป้าหมายของตัวเองชัดขึ้น
 7. หลังจบโครงการ น้องๆ สามารถเข้ามาพูดคุยและขอคาปรึกษาต่างๆ กับพี่ทีมงาน about me ได้เสมอ

หมายเหตุ!! น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องสร้างสื่อที่แสดงถึงสิ่งที่ตัวเองได้ไปเรียนรู้มา และสามารถแนะนำคณะสาขาที่ตนเข้าไปเรียนรู้มาได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทั่วประเทศในการค้นหาตนเอง

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH