การบิน ค่ายแนะแนว

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สจล.

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

10 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดรับสมัคร

9 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนที่รับ

40 คน

ระดับการศึกษา

ม.5, ม.6 ไม่รับสายอาชีวะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดโดย

วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์, KMITL

Line @lgb5813 สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ครั้งที่ 8

ค่ายที่จะทำให้น้องๆ ได้ทราบถึงหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ว่าเรียนอะไรบ้าง เส้นทางการเป็นนักบินต้องผ่านอะไร และนอกจากอาชีพนักบินสามารถทำงานอะไรได้บ้างอีก

ภายในค่ายน้องๆ จะได้พบกับวิทยากรจากสายการบินชื่อดัง เข้ามาพูดคุย เล่าถึงประสบการณ์การเป็นนักบิน คุณสมบัติการเป็นนักบิน และสิ่งที่นักบินควรมี และที่สำคัญภายในค่ายน้องจะได้เข้าชม เครื่อง Redbird Flight Simulations เครื่องจำลองการบินที่ทำให้รู้สึกเหมือนขับเครื่องบินจริงๆ อีกทั้งยังได้พบปะพี่ๆ สาขาวิชาวิศวกรรมการการบินและนักบินพาณิชย์ ร่วมกิจกรรม สอบถาม-พูดคุยประสบการณ์ การเรียนได้โดยตรง

เนื่องจากชื่อค่ายก็บอกอยู่แล้วว่า เป็น “ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์” ทางค่ายจึงได้มีการจัด การทดสอบความเหมาะสมด้านการบินขึ้นมาด้วย

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
08.30 – 09:00 น. พิธีเปิดงานค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
09.00 – 10.30 น. แนะนำวิชา+ทดสอบความรู้รอบตัว
10.30 – 12.00 น. ชมเครื่อง Redbird Flight Simulations
12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมพี่สู่น้อง
14.00 น. ทดสอบความเหมาะสมด้านการบิน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. ประวัติการศึกษา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทย์ – คณิต
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย โรงเรียนมัธยมปลาย หรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ
  • ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนเปิดภาคการศึกษา 2561

2. คุณสมบัติอื่นๆ สายตาไม่บอดสี เพศชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และเพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 163 เซนติเมตร

เอกสารที่ต้องเตรียม ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

  1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร (สำเนา 1 ชุด) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบแสดงว่าสำเร็จการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทาง http://aviation.kmitl.ac.th

ติดต่อสอบถาม หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สจล.

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 2147, 095-556-8769, 095-651-3840
อีเมล http://aviation@staff.kmitl.ac.th

รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

itarataa (พี่ต้อง)

suksanari l 2bkmutt l jwcth
school of information technology, kmutt