ประกวดแข่งขัน

ประกวดโครงงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตร ปี 2

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

การแข่งขันที่ส่งผลงานแล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรม

มิถุนายน – ธันวาคม 2565

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

พุธ 10 สิงหาคม 2565

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

ทีมละ 2-5 คน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

นักเรียน ม.ปลาย

ของรางวัล

ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ดูแผนที่)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


พื้นที่โฆษณา
อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.ปลาย เข้าร่วมประกวด โครงงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตร เพื่อพัฒนาผลงานต่อยอดผลงานกับคณะเกษตร กำแพงแสน ในโครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร ปี 2 ชิงทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ส่งโครงงานเข้าประกวดเป็นทีม จำนวน 2-5 คน/ทีม และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จำนวน 1 ท่าน

การจัดรูปแบบไฟล์ข้อเสนอโครงงาน

 1. จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม MS Word
 2. ใช้ font TH SarabunPSK ขนาด 16 point
 3. การตั้งชื่อไฟล์ ให้ตั้ง “ชื่อโรงเรียน-ชื่อโครงการ” (เช่น โรงเรียนทดลองวิทยา-โครงการกล้วยอบพลังแสงอาทิตย์) และให้จัดส่งเป็นไฟล์โครงการใน 2 รูปแบบ คือ ไฟล์ ms word (.docx) และ ไฟล์ adobe acrobat (.pdf)

เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน

1) เทคนิค (Technical) 40 คะแนน

แนวคิด การกำหนดปัญหาและเป้าหมายชัดเจน มีทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ มีการออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปร มีแผนการออกแบบ/พัฒนาต้นแบบ/ทดสอบการใช้งานจริง การวิเคราะห์ข้อมูลมีหลักการและน่าเชื่อถือ

กรณีเป็นโครงงานประเภททดลอง มีแนวทางพิจารณาจากระดับปริมาณและคุณภาพของทักษะที่ใช้ ดังนี้

 1. มีแนวคิด และการกำหนดปัญหาชัดเจน
 2. สมมติฐาน /แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อไปสู่เป้าหมาย มีทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ
 3. วางแผนออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปรอย่างถูกต้อง
 4. เทคนิคที่จะใช้ประมวล/วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีหลักการ และมีความน่าเชื่อถือ

กรณีเป็นโครงงานประเภทประดิษฐ์ มีแนวทางพิจารณาจากระดับของปริมาณและคุณภาพของทักษะที่ใช้ ดังนี้

 1. มีแนวคิด และการกำหนดปัญหา/เป้าหมายชัดเจน
 2. มีแผนการออกแบบและกรรมวิธีไปสู่การสร้างต้นแบบที่ประดิษฐ์ได้จริง
 3. มีการวางแผนในการทดสอบการใช้งานจริง
 4. มีการคาดการณ์ปัญหาและมีแผนการพัฒนาต้นแบบให้ดีขึ้น

2) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 40 คะแนน

เป็นเรื่องหรือหัวข้อที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีศักยภาพที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

ความน่าสนใจ
 1. ชี้ปัญหาที่เป็นจุดเริ่มของการเสนอโครงงานได้
 2. บอกเหตุผลว่า โครงงานที่ต้องการทำสอดคล้องกับปัญหาได้
 3. บอกเหตุผลว่า วิธีการที่ใช้เหมาะกับการแก้ปัญหาได้
ความคิดริเริ่ม

มีความใหม่ทั้งในหัวข้อโครงงาน วิธีการ และการออกแบบการทดลองนวัตกรรมเป็นโครงงานใหม่ที่น่าสนใจ และมีศักยภาพที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง/สร้างสรรค์นวัตกรรมได้


3) การจัดทำข้อเสนอโครงงาน 20 คะแนน

ข้อเสนอโครงงานมีเนื้อหาและหัวข้อครบถ้วน สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ มีความชัดเจน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

 1. มีเนื้อหา/หัวข้อต่างๆ ค่อนข้างครบ อ่านแล้วต้องทำความเข้าใจ แต่สามารถคาดเดาได้ว่าต้องการจะทำอะไร
 2. มีเนื้อหา/หัวข้อต่างๆ ครบ อ่านแล้วเข้าใจเป็นอย่างดีว่าต้องการอะไร
 3. มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มีจำนวนเหมาะสม

โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน จำนวน 10 โครงงาน นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จะได้รับทุนพัฒนานวัตกรรมการเกษตร โครงงานละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการ


กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม

10 มิ.ย. – 10 ส.ค. 2565 ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
15 – 19 ส.ค. 2565 คัดเลือกโครงงานรับทุนพัฒนานวัตกรรมการเกษตร จำนวน 10 ทุน
22 ส.ค. 2565 ประกาศผลโครงงานที่ได้รับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
31 ส.ค. 2565 มอบทุน ส่วนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2565 คณาจารย์จากคณะเกษตร กำแพงแสน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการจัดทำโครงงาน
1 – 10 ธ.ค. 2565 นำเสนอผลงาน
10 ธ.ค. 2565 มอบทุน ส่วนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
12 – 30 ธ.ค. 2565 รายงานสรุปผลโครงการ

สมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงก์ https://sites.google.com/ku.th/cultivate-innovation-2


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ : 061 553 9939 ID Line : agr_eduserv


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า