ประกวดแข่งขัน

การประกวด “THE EVERYDAY HERITAGE” โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จะประกาศผลรางวัล

10 เมษายน 2563

วันสุดท้ายของการส่งผลงาน

23 มีนาคม 2563

รูปแบบการรับสมัคร (เดี่ยว/ทีม)

บุคคลเดี่ยว

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัครแข่งขัน

นักเรียน ม.ปลาย

ค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน

ฟรี

ของรางวัล

เงินรางวัลรวม 85,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

พิจารณาและประกาศผลทางออนไลน์

จัดโดย

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

เว็บไซต์กิจกรรม

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานอออกแบบร่วมการประกวด ASA Experimental Design Competition 20 ในหัวข้อ THE EVERYDAY HERITAGE ชิงเงินรางวัลรวม 85,000 บาท

โจทย์การออกแบบเชิงทดลอง THE EVERYDAY HERITAGE ในปีนี้เป็นการชักชวนให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่มีไฟสร้างสรรค์ด้านการออกแบบให้มาช่วยกัน ‘มองหา’ มรดกทางสถาปัตยกรรมที่อาจถูกมองข้าม และนำเสนอแนวคิดการออกแบบสถาปัตย์ที่จะต่อยอดคุณค่าที่ซ่อนเร้นอยู่ให้เกิดความหมายใหม่ในบริบทร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์ โดยมรดกสถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เรียบง่าย หรืออยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมจนยากที่จะมองเห็นถึงคุณค่าก็ได้

เนื้อหาการประกวดที่ต้องนําเสนอ

 1. บริบทของโจทย์สถาปัตยกรรมที่เลือก
  นําเสนอโจทย์มรดกสถาปัตยกรรมที่มีอยู่จริงและแสดงให้กรรมการเข้าใจได้ถึงสภาวะที่เป็นอยู่ของมรดกสถาปัตยกรรมนั้นในปัจจุบัน
 2. งานออกแบบ
  • ต้องเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีต่อมรดกสถาปัตยกรรมนั้น
  • ต้องระบุการใช้สอยในแต่ละส่วนที่ชัดเจน
  • ต้องระบุขนาดของพื้นที่ต่างๆ ให้ชัดเจน
 3. คำบรรยาย
  ภาษาไทยหรืออังกฤษไม่เกิน 300 คำ

กำหนดส่งผลงานและการตัดสินรางวัล

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยผลงานจะต้องมาถึงสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไม่เกิน 17:00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2563 ไม่ว่าจะจัดส่งมาด้วยวิธีใด
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะประเภทนักเรียนในวันที่ 10 เม.ย. 2563

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 30,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 20,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล 5,000 บาท

วิธีการส่งผลงาน

 • จัดส่งเป็นพัสดุถึงคณะกรรมการประกวดแบบ ASA Experimental Design Competition 2020
  สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
  248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 พระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • หรือนำมาส่งด้วยตนเองตามที่อยู่ข้างต้น
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH